Arbejdsvej i nabohøring

Politikerne i Miljø- og teknikudvalget er indstillet på at give grønt lys til en midlertidig arbejdsvej til byggemodningen af nye parcelhusgrunde på Rævedalstoften.

Godkendelsen er betinget af tinglysning og en bankgaranti, der giver kommunen sikkerhed for, at den oprindelige fastlagte adgangsvej etableres. - Det gør vi for at sikre, at adgangsvejen på sigt bliver lavet - vi vil ikke risikere, at arbejdsvejen erstatter den rigtige vej, siger udvalgsformand Mikael Klitgaard (V) og tilføjer, at vejplanen skal i naboorientering. - Vi skal lige høre, om naboerne har nogle synspunkter, som vi ikke har været opmærksomme på. Og herefter får udvalget igen sagen på dagsordenen, tilføjer udvalgsformanden. bi

Forsiden