Socialforsorg

Arden skal sælge afklaring

Samarbejde om kontanthjælpsmodtagere skal sikre tidlig indsats

ARDEN:Hvis man kommer på kontanthjælp skal man i løbet af 14 dage i gang med at finde ud af, hvad der skal ske fremover. Som noget nyt skal alle kontanthjælpsmodtagere fra Arden, Hadsund og Sejlflod kommuner til Arden for at deltage i et såkaldt afklaringsforløb. Hadsund og Sejlflod skal fremover købe forløbene af Arden Kommune, og på den måde håber politikerne i de tre kommuner at sikre en effektiv og tidlig hjælp til kontanthjælpsmodtagerne. - Vi skal lave en konkret vurdering af, hvorfor den enkelte er kommet på kontanthjælp og derefter skal vi lave en handlingsplan, der hurtigst muligt sikrer, at personen bliver selvforsørgende igen, fortæller Jens Peter Ellefsen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget. Han understreger, at der kan være mange forskellige grunde til, at en person i en kortere eller længere periode havner på kontanthjælp. - For nogle er det eneste problem, at de mangler arbejde, mens andre har større problemer. Derfor er det selvfølgelig forskelligt, hvor lang tid der går, før vi kan få personerne videre, siger Jens Peter Ellefsen. Efter planen skal samarbejdet begynde allerede 1. juni, og det ser Jens Peter Ellefsen mange fordele i. - Administrationen i de enkelte kommuner er simpelt hen for lille til, at kommunerne kan klare afklaringerne selv, fortæller Jens Peter Ellefsen. Den kommende administration skal ligge i Arden, og der bliver ifølge Jens Peter Ellefsen brug for at ansætte mindst én ekstra person. - Vi planlægger at køre afklaringsforløb 50 uger om året. Det betyder, at når der kommer en ny kontanthjælpsmodtager og banker på vores dør, så skal vedkommende ikke vente længe med at komme i gang, forklarer Jens Peter Ellefsen Alle forløb tager 14 dage, og i løbet af den tid, skal der altså laves en plan for, hvordan personen kommer videre. Arden Kommune har i forvejen erfaring med at arrangere afklaringsforløb og udvikle jobplaner. Det har kommunen nemlig arbejdet med i forbindelse med et ”straksaktiveringsprojekt,” der var placeret på erhvervsskolen. Efter planen skal afklaringsforløbene stadig have base på erhvervsskolen, og skal foregå i et tæt samarbejde med Naturplejen i Rostrup. Ifølge Jens Peter Ellefsen kommer kommunerne ikke i første omgang til at spare penge på samarbejdet, men på sigt håber man, der kommer færre kontanthjælpsmodtagere. Inden samarbejdet for alvor skal skydes i gang skal planerne behandles politisk i de tre kommuner, men der er overordnet enighed om, hvordan samarbejdet skal udformes.