Ardens skole-særkende bør bevares i fjorkommune

ASTRUP:Leg og læring med skoledag fra klokken 8 til 14, fleksibel vinterferie, rammestyring, måltidspolitik. Arden Kommune rummer bestemt nogle skoleværdier, politikerne bør tage med ind i fjordkommunen, lyder anbefalingen fra 22 medlemmer af de fem lokale skolebestyrelser. På et nyligt møde på Astrup Skole opridsede man nogle områder, hvor det lokale skolevæsen enten adskiller sig fra de tre nabokommuner. Eller "hvor der kan være en risiko for, at at skolerne ikke får de samme muligheder i en ny og større, kommunal struktur", som skolesbestyrelsesformand Niels Schøler, Astrup Skole udtrykker det. Hos vore skoler har hver skole mulighed for at skabe sin egen identitet uden pligt til partout at skulle profilere sig, og sådan bør det fortsat være, uddyber Niels Schøler. To af kommunens skoler, Rostrup og Astrup, eksperimenterer med fleksibel vinterferie. For Astrups vedkommende i uge 7 og 8, mens Rostrup tager uge 9 med. - Nord på holder man fast vinterferie i uge 8, og syd på foretrækker man uge 7, så man kan sige, at Arden befinder sig i et grænseområde, hvor der bør være valgfrihed. Eller risikerer man at splitte nogle familier, hvor eksempelvis forældrene underviser i en kommune med uge 8 som ferieuge, mens børnene tvinges til at holde vinterferie i uge 7. Det dilemma bør vi så vidt muligt undgå, siger Niels Schøler. Ögså rammestyring på skolerne blev drøftet i grupperne. En lang række kommunale institutioner bestemmer selv,m hvor de vil bruge pengene. Også med lønsummen foregår en vis styring. - Fint nok. Men det kræver ekstra mandskabsressourcer at skulle administrere, og desværre har politikerne ikke givet nogen godtgørelse for den ekstra administration, og det beklager skolebestyrelserne, siger Niels Schøler.

Forsiden