Børnepasning

Ardens to børnehaver får fælles skovgruppe

Ældste årgangs 35-45 børn opholder sig året rundt i i naturen - med mødested i nedlagt skovfoged-bygning

Skov­ri­der Bent Ege­de An­der­sens til­bud til kom­mu­nen om at leje en tid­li­ge­re skovfoged-bygning på Roldvej 4 til skov­bør­ne­ha­ve fal­der til­sy­ne­la­den­de i god jord hos po­li­ti­ker­ne. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

Skov­ri­der Bent Ege­de An­der­sens til­bud til kom­mu­nen om at leje en tid­li­ge­re skovfoged-bygning på Roldvej 4 til skov­bør­ne­ha­ve fal­der til­sy­ne­la­den­de i god jord hos po­li­ti­ker­ne. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

ARDEN:Naturgruppen Skelhus. Et navn, Arden-forældre måske snart vil forbinde med friske, røde børnekinder oven på en herlig dag ude i naturen. Og de efterfølgende dage venter fremdeles nye oplevelser i de prægtige omgivelser i sydenden af Rold Skov tæt på Roldvej. Planerne om at oprette en skovgruppe i Arden har nemlig aldrig været tættere på at blive en realitet. Arden Kommune står med et tilbud på hånden om at leje en ældre kampstensbygning i tilknytning til den tidligere skovfogedbolig Skelhus på Roldvej 4. Huset ligger ved en lille skovsti mellem Rold og Arden. Ideen er at samle børnehaverne Svaleredens og Troldhøjs ældste årgang - de fem-seks årige - i en fælles skovgruppe, der størrelsesmæssigt typisk vil veksle mellem 35 og 45 børn. Dermed være samtidig antydet, at skovgruppen tager trykket af et stigende pres på de to børnehaver som følge af så mange tilflytterbørn i Arden-området, at end ikke den ekstra stue under opførelse hos Troldhøj kan gøre det. Alle er begejstrede - Simpelt hen bare noget af det bedste børnepolitik, jeg har været med til at lave i min tid i Arden kommune. Og begejstringen skinner igennem hos alle implicerede parter. Uanset, hvem man taler med, så vælter det ind med nye input, og det forstår jeg godt. Naturmæssigt taler vi om et rent smørhul. En perle, som vil give børnene masser af udfoldelsesmuligheder i regn, sne, blæsevejr eller solskin, lyder det begejstret fra Nina Nielsen, afdelingschef hos kommunen med ansvar for børnepasning. Men det kræver endnu to politiske godkendelser, før Naturgruppen Skelhus bliver en realitet. Dels skal Arden Byråd i aften sige ja, hvilket utvivlsomt sker, eftersom både børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget mønstrer fuld opbakning. Nok så afgørende skal sagen herefter falde i god jord hos sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune, og det sker nylig til august. Projektansøgning I bekræftende fald kan naturgruppen være klar i skoven til oktober, idet Skelhus-bygningerne trænger til en kærlig hånd. Ikke selve beboelsen, som er lejet ud til anden side, men en kampestens-tilbygning på cirka 150 kvadratmeter, som skal sættes i stand for godt en halv million kroner. Bygningerne skal desuden isoleres, og der installeres en finsk masseovn til opvarmning og til at bage boller eller lignende. Men måske vender en del af pengene tilbage som tilskud fra Familiestyrelsen under familie- og fødevareminister Lars Barfoed (K). Styrelsen tygger p.t. på en projektansøgning fra kommunen. I begrundelsen tales om et skovtilbud som et alternativ, forældre i stigende grad efterspørger, og hvor skoven bruges som ramme i hverdagen. Naturen er i sig selv en udfordring for børnene. Et rum, der skal opdages under stadig forandring - og hvor elementer som ild, vand, træ, jord, dyr og årstidernes skiften giver børnene indsigt i naturen. Men også forståelse for, at natur er noget vi skal værne om, fremgår det af ansøgningen. Skovrider-anbefaling Skulle ideen blive til virkelighed, vil det glæde skovrider Bent Egede Andersen, der rettede henvendelse til kommunen. - Vi har så meget natur omkring Arden, at det vil være lige i øjet at give børnene mulighed for at lære om naturen ved at færdes i den til daglig. Tilmed har undersøgelser jo påvist, at når børn bruger deres motorik og får plads at tumle på, så bliver de også bedre til at lære på andre områder, fremhæver Bent Egede. Han glæder sig over tanken om at få skabt nyt liv ved det gamle skovfogedsted, hvor der senest har boet en skovarbejder. - Og så er der jo ikke længere end halvanden kilometer hen til Økobase Hvass Sø. Muligheden for at kæde de to destinationer sammen er bestemt inden for rækkevidde, mener skovrideren.

Forsiden