Lokalpolitik

Arealreservation har givet grøn bydel

25 års diskussion om ny forbindelse har taget uventet drejning

AALBORG:De mere erfarne medlemmer af Aalborg Byråd begynder at se frem til mandag 8. september, hvor mere end 25 års debat om linjeføringen for en tredje Limfjordsforbindelse kan slutte. I hele perioden, hvor debatten har stået på, har der i Aalborg Vest været reserveret arealer til en vestlig linjeføring, og i de seneste år er de reservationer kommet til at spille en helt selvstændig rolle i debatten. Rådmand Anni Kjeldgaard (K) har siden 1986 siddet i byrådet og har været med i diskussionerne. Hun går ind for en vestlig linjeføring, og det ændrede en besigtigelsestur, som Aalborg byråd i går var på, ikke ved. Derimod gør Anni Kjeldgaard sig stadig overvejelser om, hvilken af de to vestlige linjer, hun skal gå ind for. - Omkring 1989, da diskussionen for alvor begyndte at blusse op, var der ingen tvivl. Både økonomisk og trafikalt var en Lindholm-linje for de fleste det mest fornuftige. Siden er arealreservationer i Aalborg Vest kommet til at spille deres helt egen rolle. Reservationerne har beskyttet en række arealer i Aalborg Vest. Hvis områderne ikke var blevet holdt fri, ville de helt sikkert nu have været tæt bebygget. Reservationerne bliver nu sådan set brugt direkte som argument mod Lindholm-linjen, siger Anni Kjeldgaard. Godt en snes af Aalborg byråds 31 medlemmer deltog i turen, der gik gennem de områder, der blever berørt af en kommende ny Limfjordsforbindelse. Det blev en tur som bl.a. gik forbi Dall Kirke, Østerådalen, Skalborg, Hasseris Enge, Lindholm og området omkring Lufthavnen. Sammen med projektleder Svend Tøfting, Nordjylland Amt, var der i Aalborg Vest en spadseretur langs Limfjorden, hvorefter politikere og embedsmænd tog færgen til Egholm, for at se nærmere på Egholm-linjen. Turen ændrede dog næppe holdninger. - Jeg blev bekræftet i, at en østlig løsning med et ekstra tunnelrør er den bedste løsning, siger Inge Ibsen Fomcenco (KrF). Ideen om en besigtigelsestur kom fra Thomas Kastrup-Larsen (S), og han lod sig heller ikke rokke i sin opfattelse: - Jeg mener, at en vestlig forrbindelse er en rigtig dårlig ide. Vi skal fortsat have en bydel, hvor der er rekreative arealer til leg og idræt, siger han. Alt tyder dog på, at der i byrådet vil være et flertal for en vestlig linje. Diskussionen kan så komme til at gå på om det skal være Lindholm-linjen eller en forbindelse over Egholm. Mens byrådet træffer sin beslutning 8. spetember, så tager amtsrådet først stilling dagen efter.