Skattepolitik

Argument for skattenedsættelse

Paul Rode Andersen stiller et interessant spørgsmål om skattens størrelse og virksomhedernes handlefrihed, som han i forvejen godt kender svaret på, men når han spørger, skal han vel også have et svar. Kære Paul. Konservative ønsker ikke, at skattens størrelse skal være til hinder for, at hverken private eller det offentlige kan gennemføre fornuftige handelsmæssige og strukturelle dispositioner. Konservative ønsker, at vi i Danmark har en skattebetaling, der sikrer et trygt og godt velfærdssamfund og ikke mere. Derfor arbejder vi på at få skatten sat ned, når vi mener, niveauet er blevet for højt. Jeg har ofte hørt dig argumentere for, at skatten bør sættes op, og at samfundet efter din opfattelse skulle blive bedre af det. Det er derfor med nogen undren, at jeg må konstatere, at du brugen (for høj) skattebetaling af en fortjeneste som begrundelse for ikke at overdrage Kommunens el- og varmeforsyning til andre end Kommunen og dermed opnå at få penge i kassen til at løse påtvingende kommunale anlægsopgaver. Opgaver som blandt andet ligger inden for området hvor du sidder med formandsansvar. Jeg forstår dit begreb om spændetrøje på den måde, at du ønsker frihed til at sætte indkomstskatten i vejret, for at få flere penge til skolevæsenet. Det synes ikke at være hverken en farbar eller ønskelig vej. Jo Paul. Hvis det var min forsyningsvirksomhed, ville jeg i den konkrete situation kapitalisere værdierne og anvende midlerne til mere nyttige anlægsaktiver.