Medievirksomhed

Argument holder ikke

Kommunikationsrådgiver Erik Ove har sammen med journalist Stig Andersen skrevet en bog om Stein Bagger og IT Factory, ”Stein Bagger & Inderkredsen”.

Bogen har især gjort sig bemærket ved forfatterens forhold til sit emne: Erik Ove var i en periode helt frem til IT Factory’s kollaps kommunikationsrådgiver for Stein Bagger og virksomheden, som han derfor har et indgående kendskab til. Erik Oves forvandling fra betroet kommunikationsrådgiver til erhvervsjournalist har vakt opsigt i branchen. Selv ser han ikke noget problem i hamskiftet. Bogen er skrevet efter journalistiske principper, og den videregiver ikke fortrolige oplysninger, fastslår han. Dermed dækker Erik Ove sig ind bag et argument, der ikke holder. For hvornår er oplysninger ”fortrolige”? Jeg har i mine snart 20 år som freelancejournalist løst PR- og kommunikationsopgaver for en lang række virksomheder, erhvervsorganisationer, kommuner m.v. Når jeg arbejder for en kunde, sondrer jeg ikke mellem fortrolige og ikke-fortrolige oplysninger. Så er alle oplysninger fortrolige. Som freelancejournalist er jeg en gæst, der får honorar for at løse en opgave. Nogle gange involverer arbejdet oplysninger, der kun er til intern brug. Ud over at løse opgaven til kundens tilfredshed består mit professionelle adelsmærke i aldrig at videregive oplysninger erhvervet i kraft af kunderelationen. Hvad der er sagt, skrevet og sket inden for murene forbliver inden for murene. Også efter kundeforholdet er ophørt. Jeg har blandt andet været husjournalist for en større dansk virksomhed i 16 år. I den periode har jeg tjent under tre direktører og arbejdet tæt sammen med et utal af medarbejdere. Som ekstern kommunikationsmedarbejder kender jeg måske virksomheden bedre end mange medarbejdere, hvis udsyn kan være begrænset af den plads, de indtager i organisationen. Men jeg kunne aldrig finde på at skrive en bog om virksomheden, skulle den en dag opnå en herostratisk berømmelse på linje med IT Factory. Erik Oves kolleger er bange for, at hans forvandling fra Dr. Jekyll til Mr. Hyde kan få branchens kunder til at tvivle på kommunikationsrådgivernes diskretion. Den frygt mener hovedpersonen selv er ubegrundet. Det håber jeg, han har ret i. Den bedste måde at opnå andres tillid på er ved at gøre sig fortjent til den. Det er stadigvæk rettesnoren for langt de fleste i branchen.