Skolelukninger

- Argumenterne holder ikke

Lærer Jonna Yde (siddende) og skolebestyrelsesformand Lis Roborg peger på, at Stagstrup Skole er på forkant med både pædagogik og teknologiske hjælpemidler. Skolen er blandt de første i Thisted Kommune, der har investeret i smart-boards - en slags elektroniske tavler. Foto: Diana Holm

Lærer Jonna Yde (siddende) og skolebestyrelsesformand Lis Roborg peger på, at Stagstrup Skole er på forkant med både pædagogik og teknologiske hjælpemidler. Skolen er blandt de første i Thisted Kommune, der har investeret i smart-boards - en slags elektroniske tavler. Foto: Diana Holm

Debatten om skolerne er afsporet STAGSTRUP: Lis Roborg er naturligvis rystet over, at skolepolitikerne i Thisted Kommune satser på at lukke den skole, som hun er formand for. Stagstrup Skole. Men hun er mindst lige så rystet over de uholdbare argumenter. Et af argumenterne for at lukke de små skoler er, at de er urentable. Men Niras Konsulenternes rapport fortæller, at Stagstrup Skole bruger 38.000 kroner pr. elev, hvilket er under niveauet for både Snedsted, Koldby og andre naboskoler. - Jeg er fortvivlet over, at kommunen får lavet en analyse-rapport, og man så ikke vil bruge den, siger Lis Roborg. Hun synes, at det seneste politiske udspil om lukning af små skoler under 125 elever er udtryk for, at skolestrukturdebatten det seneste halve år har manglet styring. Hvis Stagstrup Skole lukkes, negligeres konklusionerne efter de mange workshopper, som Lis Roborg selv har deltaget i. I konklusionerne fremgik det nemlig, at der var 1) behov for renovering af skolernes fysiske rammer (Stagstrup Skole er en af de bedst renoverede i kommunen), at 2) behov for styrkelse af ledelse, 3) skolen har stor betydning for lokalsamfundets bæredygtighed, at man skal 4) decentralisere ansvar og kompetence til børn med særlige behov og at 5) fagligheden skal styrkes. - Hvis der er nogen, der er foran med pædagogisk løft, så er det os. Det ryster mig lidt, at politikerne ikke har øje for det, siger Lis Roborg. Børne-, familie og kulturudvalget meldte afbud med under et døgns varsel til et planlagt besøg på skolen den 24. april. Stagstrup Skole har et IT- og Kompetencecenter, der bruges af læsesvage elever fra hele kommunen. Lige nu er elever fra Hurup Skole på kursus dér, og skolen er ligeledes af Pædagogisk Udviklingsafdeling på rådhuset værdsat som et sted, hvor man kan løfte opgaven med at integrere børn med særlige behov. - Vi har virkelig været fremme i skoene for at give det bedste til børnene. Vi har udviklet et system, hvor eleverne lærer at læse med ørerne, og nu lærer vi fra os til andre skoler, siger lærer Jonna Yde, der selv har oplevet en elev i 3.-4. klasse, der udviklede sig to klassetrin i læsning efter fem uger i IT- og kompetencecentret. Lis Roborg undrer sig over, at overbygningsskolerne slet ikke er taget med i skolestrukturdebattens slutspurt. - Det ville være mere visionært. De ældste elever har flere undervisningstimer, og derfor ville der være et større økonomisk incitament til at samle flere i klasserne, pointerer Lis Roborg. I Midtthy er der for eksempel tre overbygningsskoler - Snedsted, Koldby og Bedsted - der ligger indenfor en lille radius. Lis Roborg mener, at politikerne overser, at flere af overbygningsskolerne har vanskeligt ved at holde en klassekvotient på over tyve elever over en årrække. Lis Roborg mener i øvrigt, det er helt unødvendigt at ændre skolestrukturen for at frigøre ressourcer til faglige forbedringer. Fordi kommunen automatisk vil spare penge i takt med, at elevtallet falder med 15 procent over de næste 12 år. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk