Aristoteles

Græsk filosof. Levede 384-322 før Kristi fødsel. Sammen med Platon grundlægger af vestlig tankegang. Han opdeling i videnskabelige fag gælder stadig. Det samme gør hans grundteser om politik og etik. Størst er hans betydning dog nok i filosofien. Her definerer han blandt andet, at mennesket kan besidde dyder. Og at de er nødvendige for at være borger. For ham var eudaimonia målet med livet. Den salighed er større end lykke.Den betyder, at vi kan vælge at gøre det gode. Ifølge ham er viljen er sjælens største aktiv. Fordi den kan styre, hvordan vi er overfor hinanden. Og lade os vælge de rette dyder, som mennesker og som samfund.