Hadsund

Arkæolog kaster lys over glasfund

Foredrag om fundet af bl.a. 800 stykker malet glas ved Glargaarde

Arkæolog Jens Nielsen er i gang med en minutiøs gennemgang af det store glasfund ved Glargaarde. Foto: Peter Broen

Arkæolog Jens Nielsen er i gang med en minutiøs gennemgang af det store glasfund ved Glargaarde. Foto: Peter Broen

HADSUND:Et af de mest spændende arkæologiske fund - om ikke dét mest spændende - gjort i Hadsund-området er emnet, når arkæolog Jens Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum torsdag holder foredrag på Hadsund Bibliotek. Der er tale om resterne af og fra en glashytte ved Glargaarde fra sidste halvdel af 1500-tallet. Ikke blot er glashytten Danmarks ældste, men fundet er et af de mest omfattende og varierede i hele landet. Det omfatter rester fra glasproduktionen – råglas, digler, affald, flasker, rudeglas – herimellem ikke mindst omkring 800 malede stykker. Der er også rester af et muret hus med kalkede og malede vægge – et for den tid meget sjældent syn uden for byerne. Og der er rester fra husholdningen – for eksempel fiskeknogler, dyreknogler og æggeskaller. Jens Nielsen, der har stået for udgravningerne, er i disse måneder i gang med en minutiøs gennemgang af fundet, og det har bragt rigtig megen ny viden for dagen, men har også rejst nye spørgsmål. Nu, hvor også konservatorerne har haft glasset mellem hænder, har det vist sig, at der er skår, der kan samles til en glastype, som man kender fra udlandet, men som aldrig før er set i danske fund. Tilsammen et enormt puslespil af informationer, som man altså kan høre mere om torsdag. Foredraget indgår i Hadsund Egns Museums række af arrangementer i anledning af renæssanceåret.