Byggeri

Arkæologer i Mølhøjparken

HOBRO:Store, larmende og grovædende entreprenørmaskiner arbejder side om side med folk udstyret med værktøj til nænsomme arkæologiske undersøgelser. Skuepladsen er Mølhøjparken ved Ølsvej i Hobro. Her udstykker Mariagerfjord Kommune grunde til moderne beboelser alt i mens arkæologerne undersøger området for spor fra ren bronzealderlandsby. Arkæologernes spændende undersøgelser har tidligere været omtalt i Nordjyske Stiftstidende, og heldigvis for utålmodige nybyggere har de afsluttet undersøgelserne på de arealer, hvor de første 30 grunde udstykkes. ¿ Men arkæologerne bliver på stedet formentlig helt frem til omkring 1. oktober, oplyser ingeniør Ove Andreasen, ingeniørfirmaet Tri Consult, som har det projekterende ansvar for udstykningen. Fem-seks arkæologer arbejder p.t. i et område, der efter planerne skal være en del af udstykningens tredje etape. Den kommer først i 2009, og derfor vil de arkæologiske undersøgelser ikke forsinke projektet som sådan. Arbejdet med de 30 grunde i etape to iværksættes helt som planlagt i løbet af sommeren.