Arkæologer på sporarbejde

Rester af jernalderboplads afsløret i Døstrup

HIMMERLAND:Inden de tunge entreprenørmaskiner blev kørt i stilling og indledte arbejdet med at ramme stålrørene ned i jorden som fremtidige fundamenter for de kommende højspændingsmaster, har arkæologer fra Aalborg Historiske Museum gennemgået den 27 kilometer lange strækning for forhistoriske spor. Med hjæp fra en rendegraver har arkæologerne undersøgt størstedelen af de steder, hvor de 87 master skal placeres på strækningen fra Bramslev Bakker ved Mariager Fjord til nord for Haverslev. Hvert sted er mulden og det underliggende lag blevet nøje undersøgt for rester fra fortiden af arkæologerne. - Vi ikke fundet så meget ved vores gennemgang af de enkelte mastesteder, udelukkende potteskår fra jernalderen. Det mest interessante fund er resterne af en boplads fra den ældre jernalder for over 2000 år siden på en mark tæt på Finderupgård i Døstrup, forklarer arkæolog Torben Sarauw. Fundet af bopladsen kom som en overraskelse for arkæologerne, men i første omgang bliver fundene noteret ned og området reetableret. - Det er jo alt sammen et spørgsmål om penge, der afgør, hvornår det på et senere tidspunkt er muligt at foretage mere grundige arkæologiske udgravninger og undersøgelser af jernalderbopladsen i Døstrup og dets omfang, erkender han. Det kommer ikke som en overraskelse, at forundersøgelserne på strækningen udelukkende har bragt potteskår for dagen. - Vi har nemlig ved hver mastefundament kun haft mulighed for at undersøge et område på fem gange fem meter modsat den lange delstrækning af højspændingsforbindelsen fra Mosbæk til Ferslev, hvor vi havde 30 gange 30 meter. Forskellen skyldes, at der norpå er rejst traditionelle Donaumaster med støbte fundamenter, påpeger Torben Sarauw. I øjeblikket er han sammen med kollegaer ved at undersøge området på nordsiden af Mariager Fjord i Bramslev Bakker, hvor højspændingsledningerne skal graves ned på bredden efter at være spulet ned i fjordbunden tværs over Mariager Fjord.