Museer

Arkæologer ud på nye dybder

Bangsbo har fået særligt ansvar for marinarkælogi

FREDERIKSHAVN:Bangsbo Museum har fået det blå stempel som marinarkæologisk museum. Det arkæologisk faglige råd har efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen under kulturministeriet godkendt Bangsbo som medlem af den lille kreds af museer, som særligt tager sig af registrering og arkæologiske undersøgelser af fortidsminder i danske farvande, åer og søer. Opgaven er ikke ny for Bangsbo Museum, som gennem flere år har foretaget vragundersøgelser, men museumsleder Hans Munk Pedersen betragter Bangsbos nye status som et fagligt skulderklap fra Kultuarvsstyrelsen for museets hidtidige arbejde. Han så gerne, at der også fulgte penge med fra staten til at løse flere marinarkæologiske opgaver. Det gør der ikke. - Men vi kan søge Kulturarvstyrelsen om særlige midler, når vi laver aktiviteter. Hans Munk Pedersen finder det beskæmmende, at kulturministeriet bruger så få midler på at sikre den del af den danske kulturarv, som ligger i havet. - Man kan sige, at Frederikshavn Kommune betaler for at museet løser en opgave for fællesskabet. Han håber, at statspengene følger senere. Foruden Bangsbo Museum har Moesgaard i Århus, Strandingsmuseet Sct. George i Thorsminde og Langelands Museum særligt ansvar for marinarkælogien