Arkæologistuderende feriekustode i Boldrup

Med flere aktiviteter ser Marika Palitzsch et stort fremtidigt publikumspotentiale i frilandsmuseet

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Blandt de man­ge dag­lige gø­re­mål som kus­to­de er at fod­re mu­se­ets man­ge gam­le hus­dyr­ra­cer in­klu­siv de højtskræppende land­gæs, der for 14 dage si­den kom ud i ind­heg­nin­gen igen ef­ter ka­ran­tæ­ne­pe­rio­de grun­det fugleinfluenzafaren i Dan­mark. Foto: Lars Pau­li

BOLDRUP:I øjeblikket har Marika Palitzsch lagt studiebøgerne på hylden og arbejdet i stedet som lønnet kustode på Boldrup Museum. - Til dagligt læser jeg forhistorisk arkæologi på universitetet i Århus og mangler i øjeblikket kun at færdiggøre mit speciale. Det var derfor måske mere oplagt at have haft et kustodejob på Fyrkat i Hobro, men nu var det her på Boldrup Museum, der var et ledigt job for mig her i sommerperioden. Og det har vist sig at være et utroligt dejligt sted at arbejde, erklærer Marika Palitzsch, mens hun er i fuld gang med at morgenfodre de mange gamle husdyrracer på museet. - Ja de idylliske landlige omgivelser her er jo ren balsam for sjælen, tilføjer hun med overbevisning i stemmen. Fodringen af museets mange dyr to gange om dagen samt i øjeblikket en vildkat, der har valgt at føde sine killinger i museets gamle udtjente lokumstønde i udhuset, er en del af hendes mangeartede daglige pligter som kustode. Dertil kommer pasning af museets store kål-, pryd- og urtehave samt tilsyn med museets seks primitive overnatningshytter og fælles bad- og køkken faciliteter. - Så der er nok at se til hele tiden, når man af sparehensyn fra Sydhimmerlands Museums side til dagligt er alene om jobbet som kustode, pointerer Marika Palitzsch. Stort skjult potentiale Blandt de mange museumsgæster oplever hun ofte en højlydt undren over, at der ikke er flere daglige aktiviteter på husmandsstedet. - Det samme undrer også mig selv, fordi de unikke omgivelser her giver oplagte muligheder for det. I det hele taget rummer Boldrup Museum med sine fysiske rammer i naturskønne omgivelser et stort skjult publikumspotentiale. Kravet er dog, at der i stedet for aktuelle personalenedskæringer og øvrige besparelser bliver ansat flere for at skabe mulighed for flere aktiviteter til glæde for publikum, erklærer Marika Palitzsch. Mange museumsgæster Hendes officielle primære opgave som kustode er dog at være guide for de mange besøgende på Boldrup Museum ved at fortælle dem om museet historie og de mange udstillede gamle ting samt de fysiske rammer i de landlige omgivelser. - Der kommer blandt andet mange lokale på besøg, heraf en stor del medlemmerne af museumsforeningen med over 900 medlemmer. De vil nemlig gerne lige se, hvordan det går deres eget lille museum, forklarer Marika Palitzch med et grin. Men ud over lokale kommer der også gæster fra resten af landet inklusiv børnefamilier, blandt andet takket være reklameannoncer for museet i FDM’s medlemsblad. Mange af de besøgende langvejs fra har ifølge kustoden på forhånd helt specifikt valgt at aflægge museet et besøg. - Mange af vores gæster er også ældre på udflugt fra plejehjem og aktivitetscentre samt deres børn i 50’erne. I den forbindelse er det meget pudsigt, at mange i denne gruppe fra deres egen barn- og ungdom stadig kan huske, hvordan de mange udstillede redskaber på museet blev brugt inden for landbruget, blandt andet en hestetrukket selvbinder, påpeger Marika Palitzsch og tilføjer: - Også fra blandt andet Tyskland og Holland oplever vi mange gæster, der med baggrund i en eksakt interesse for museet har valgt at aflægge os et besøg. Og modsat hos danskere oplever jeg her en helt utrolig spørgelyst, ja de vil simpelthen gerne vide alt om Boldrup Museum under deres besøg, afslører Marika Palitzsch.