Arkitekt fra Mariager får pris

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur hædrer Leif Høgh

Arkitekt Leif Høgh, Mariager, blev hædret for sin mangeårige indsats for fremme af bygningskulturen, da Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur forleden holdt årsmøde. Det oplyser Palle Engberg fra Fonden til gamle Bygningers bevarelse i Mariager. Han er naturligvis stolt over, at Leif Høgh har fået denne pris, og glæder sig på Mariagers vegne. I sin motivering sagde Bent Falk, formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, bl.a., at Leif Høgh på stilfærdig vis har ydet noget ekstraordinært for sin by og for landsforeningen. Han har ydet en stor indsat i sit arbejde for Fonden i Mariager, der blandt andet har været initiativtager til genplantning af lindeportene i Mariager, og som har gjort sin indflydelse gældende bl. a. hvad angår byens farver, skiltning, pladser, havnekran, de røde tegltage og de gamle kældre.