Arkitekt: P-bidrag alt for højt

Beregninger tyder på, at kommunen kræver alt for meget ind hos bygherrer

LØKKEN:Arkitekt Jørgen Ussing har regnet sig frem til, at bidraget til Løkken-Vrå Kommunes p-fond burde ligge på omkring 6500 kr. pr. p-plads. Kommunen opkræver 20.000 kr. Jørgen Ussing, Nørregade 9, og Sonja Birkedal, Nørregade 5, korrensponderer for tiden med kommunen om den udskældte p-fond. De to har regnet på priserne for de nye kommunale p-pladser ved Toldbodvej og Harald Fischersvej. Ved Toldbodvej har kommunen "anlagt" 23 p-pladser. Kommunen betalte 275.000 kr. for arealet og belægning med stabilgrus koster knap 22.000 kr. Det giver en pris pr. p-plads på knap 13.000 kr. og da de private bidragydere kun skal hoste op med højst halvdelen, burde bidraget højst være 6500 kr. Ved Harald Fishersvej kan der være 40 p-pladser. Arealet kostede kommunen 190.000 kr., rydning af grunden anslås til 20.000 kr., stabilgrus til 54.000 kr., asfaltbelægning til 175.500 kr. og kanststen m.m. til 50.000 kr. Det resulterer i et bidrag på godt 6000 kr. De to regneeksempler er blevet forelagt teknisk udvalg, der dog ikke føler sig foranlediget til at sænke prisen på bidrag til p-fonden. - Hvis man kun kigger på ét område, hvor det har været muligt at købe et areal til en fornuftig pris, er deres beregning rigtig nok, men bidraget til p-fonden er en gennemsnitspris, siger Kim Bach (fællesliste), formand for teknisk udvalg. Han er overbevist om, at når først kommunen anlægger de ovennævnte p-pladser rigtigt med båse osv. vil det vise sig, at kommunens beregning er o.k. og at kommunen kommer til at betale mindst ligeså meget til de nye p-pladser som de private bidragydere. - Man kan måske bebrejde os, at vi ikke med det samme anlægger p-pladserne sådan, som vi synes de skal se ud, men så længe vi bruger p-fondens penge til p-pladser, gør vi som loven siger, og indtil videre agter vi at gøre som hidtil, fastslår Kim Bach. Han påpeger, at prisen på anlæg af p-pladser bliver forskellig, alt efter, hvor p-pladserne ligger i byen. Teknisk udvalg vil have, at p-pladserne skal passe til omgivelserne, dvs. at nogle bliver grusbelagte, mens andre bliver asfalteret.