Arkitekter: Giv byen Frederikstorv tilbage

Formgivere foreslår kaotisk parkeringsørken forvandlet til oase

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De tre arkitekters bud adskiller sig i høj grad fra sædvanen, hvad byrum angår: - Det må gerne være, så folk standser op og siger: "Nå, sådan kan det også gøres". @$ID/NormalParagraphStyle:Foto: Martin Damgård

Når medarbejderne i arkitektfirmaet Nørkær+Poulsen på hjørnet af Danmarksgade og Peder Barkes Gade løfter blikket fra arbejdet, kan de fra en spids vinkel kigge hen over Frederikstorv og det folkeliv, der gør pladsen til en af byens mest befærdede. Alligevel er de ikke tilfredse med det, de ser. Faktisk langtfra. Mange års forsømmelser har sat sit præg på såvel det rektangulære byrum som de omkringliggende ejendomme, og arealet indesluttet af de fire veje, Danmarksgade, Niels Ebbesens Gade, Kayerødsade og gaden med samme navn som torvet, udnyttes til parkering, der foregår efter regler, som ændrer sig fra dag til dag. Romers anarki - Nærmest romersk anarki, lyder Lars Bo Poulsens karakteristik af forholdene på pladsen, hvor en pølsebod hurtigt kan stille de forbipasserendes værste sult. Hvis man da ikke foretrækker et stykke friskbagt brød fra bageren eller et stykke frugt fra grønthandleren på hvert sit hjørne af Niels Ebbesens Gade. Flere værtshuse byder sig ligeledes til. Råvarerne til aftensmaden kan eventuelt købes hos Netto i Danmarksgade, der tillige rummer en vinforretning. - Der er et væld af forretninger, herunder mange etniske, hvilket gør kvarteret omkring Frederikstorv unikt for Aalborg, siger Lars Bo Poulsen. Ikke mindst derfor mener han og kollegerne, at Frederikstorv trænger til en gennemgribende renovering, så den golde samling biler på brostenene erstattes med noget mere anvendeligt og gerne rekreativt for kvarterets beboere. Vil skabe debat Som forsøg på at få hul på en debat om pladsens fremtid har Lars Bo Poulsen sammen med partneren Thomas Nørkær og arkitekt Jesper Korf, der er ansat i firmaet, lavet et forslag til indretning af Frederikstorv, og det er et forslag helt uden biler. Som udgangspunkt for sit forslag har gruppen prioriteret to hensyn. Det ene er, at pladsen skal være egnet til ophold, og derfor har de givet den et byparkagtigt udtryk med grønne arealer og træer fordelt med rund hånd. Selv karakteriserer de forslaget som en urban skov. Det andet hensyn er pladsens betydning som trafikknudepunkt for gående. Et stisystem skal sikre, at mennesker til fods faktisk bedre end i dag kan krydse pladsen. Som en særlig finesse er parkdelen af pladsen forsænket i terrænet.