Arkitekter samler kræfter i ét firma

Fich & Bengaard og Ladegaard & Partnere fusionerer

AALBORG:To af Aalborgs gamle arkitektfirmaer drager nu konsekvensen af de skærpede krav til branchen og slår sig sammen. Det drejer sig om Fich & Bengaard A/S og Arkitekterne Ladegaard & Partnere, der slutter sig sammen i det fælles selskab Arkitektfirmaet Nord A/S. - Med fusionen skaber vi den volumen og samler de specialer, der skal til, for at vi kan klare os i den her branche med stadig større udfordringer, siger Kim Flensborg fra Ladegaard & Partnere. Mens ingeniør- og entreprenørbranchen gennem de senere år har oplevet adskillige fusioner, er arkitektbranchen fortsat præget af mange små firmaer med måske 10 ansatte, men den struktur vil ifølge Lars Fich fra Fich & Bengaard komme under kraftig forandring. - For at klare os i konkurrencen skal vi dække alle området og samtidig have mandskab til at gennemføre meget store projekter. For firmaer med míndre end 10 ansatte kan det blive meget vanskeligt at få større opgaver, ikke mindst fra det offentlige, siger Fich, der henviser til, at EUs tjenesteydelsesdirektiv medfører, at alle offentlige byggerier med et rådgiverhonorar på mere end 1,8 mio. kr. fremover skal i offentligt udbud. - I forbindelse med sådanne licitationer er der en prækvalifikation, hvor små firmaer risikerer at blive sorteret fra, fordi udbyderne måske ikke vurderer, at de har mandskab til at løfte opgaven, supplerer Kim Flensborg. Med fusionen når Arkitektfirmaet Nord A/S op på en bemanding på 17 personer, som fra 1. man får til huse i Ladegaardsgade 4 i Aalborg. Grænser overskrides At nye vinde blæser i arkitektbranchen har længe været mærkbart for Aalborgs arkitektfirmaer- Kim Flensborg fortæller således, at store københavnske og århusianske firmaer i større grad end tidligere har budt på og fået opgaver i Nordjylland, og i det lys, vil det nystiftede firma mere end tidligere søge udenfor regionen for at finde opgaver. - Og det kræver, at vi rummer de forskellige specialer og har det nødvendige it-udstyr, lyder Flensborgs begrundelse for samarbejdet. Hverken ifølge Flensborg eller Fich er det således nød, der har tvunget fusionen igennem, begge de to eksisterende firmaer er økonomisk velfunderede og har godt fat i hver deres markeder. For Arkitekterne Ladegaard & Partnere bygger det på mangeårig erfaring med bolig- og institutionsbyggeri, mens Fich & Bengaards ekspertise ligger inden for sundheds- og erhvervsbyggeri. - Nu kan vi både inspirere hinanden samt dyrke de forskellige specialområder, hvilket alt andet lige hæver det faglige niveau, siger Kim Flensborg. Ifølge Lars Fich handler specialerne ikke bare om arkitektur, men også om jura, styring af projekter, kundepleje og hastighed, hvormed projekterne gennemføres. - Vi skal rumme det hele, og det kræver, at de enkelte medarbejdere får plads til at specialisere sig, siger Fich. Udover at de to fusionerende firmaer supplerer hinanden, handler det ifølge Lars Fich også om kemi og holdninger. - Hvad det første angår, kender vi hinanden relativt godt i forvejen, og når det gælder holdninger, stiller vi samme krav til arkitektur og teknisk kvalitet. Kvaliteten må ikke ofres på bekostning af arkitekturen, det skal være i orden hele vejen rundt, siger han. De to firmaer repræsenterer en årelang række af byggerier i Nordjylland. Fich & Bengaard er grundlagt af Einar Glahn i 1914 og står bag markante byggerier som Knud Engsigs kontorlokaler, Aalborg Sygehus Syd, Lindholm Høje Museet og det nye medicinerhus ved Hjørring Sygehus. Arkitekterne Ladegaard, der blev grundlagt af Torben Stokholm i 1958, har været involveret i opførelsen og renoveringen af henved 15.000 boliger. De seneste år har tegnestuen stået for byggeri af boliger i massivt træ på Brandevej, boliger for Døvblinde på Blegkilde, lægeboliger ved Ny Kastetvej i Aalborg og plejeboliger på Østerbro i Aalborg. I øjeblikket projekterer firmaet en ny klassefløj ved Aalborg Katedralskole. Udover Lars Fich og Kim Flensborg består Nords partnerkreds af Frederik Bengaard, Jens Ladegaard og Klaus Christensen.