Arkitektfirma er gået under jorden

Ny medejer budt velkommen ved indvielse af nye lokaler i Sæby

SÆBY: Arkitektfirmaet Croquis Arkitekter A/S med afdelinger i Sæby og V. Hassing er bogstavelig talt gået under jorden i forbindelse med indretning af et nyt afdelingskontor i Sæby. Det er efter en omfattende renovering blevet smukt indrettet i kælderen i ejendommen Pindborgade 1 E - her havde en daghøjskole senest til huse - med lyse og venlige lokaler, hvor kontorvinduerne vender lige ud mod Sæby Å. Lokalerne er samlet på 120 kvadratmeter. Der var mødt mange gratulanter op, da de nye lokaler blev præsenteret ved en reception. Her var der samtidig lejlighed til at hilse på firmaets nye medejer, den 34-årige bygningskonstruktør Kim Bæk, der oprindelig blev udlært som tømrer hos tømrerfirmaet Oscar Krarup Olesen i Sæby og i 1995 blev bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole iHorsens. Han var indtil, han blev medejer af Croquis Arkitekter ansat i det frederikshavnske Arkitektfirmaet I/SJørgen & Lasse Andersen. Generationsskifte Firmaets anden indehaver er arkitekt Frank Svendsen, Sæby. Arkitekt Mogens Pedersen, V. Hassing, er som led i et generationsskifte efter eget ønske fratrådt som medindehaver, men fortsætter som direktør på firmaets kontor i V. Hassing. Firmaet blev grundlagt i 1977. Store byggerier I de senere år har Croquis Arkitekter tegnet flere store byggereri i Sæby, bl.a. ombygningen og udvidelsen af Plejehjemmet Rosengården, byens nye bibliotek og det seniorboligbyggeri, Boligforeningen af 1942 i øjeblikket opfører tæt ved SæbyHavn.. Firmaet, der beskæftiger i alt fem mennesker, har i øvrigt i de seneste år haft en kontinuerlig udvikling i såvel sagstilgang som -størrelse. Det hænger bl.a. sammen med firmaets holdning til arkitektur. Firmaet beskæftiger sig med et bredt spektrum af rådgivnings- og projekteringsopgaver for både offentlige og private bygherrer. Tegnestuen deltager desuden jævnligt i indbudte og offentlige konkurrencer og har vundet flere større konkurrencer og priser. Det gælder bl.a. inden for ældrebolig-byggeri, som hører til blandt firmaets specialer. Firmaets overordnede filosofi er, at arkitektur skal danne rammer omkring liv og udfoldelse ved i sin enkelhed at være oplevelsesrig og inspirerende, præget af kvalitet, funktionalitet og godt håndværk.