Arkiv flytter måske til Rakkeby Skole

Bliver formentlig hjemløs, når Købmandsgården i Rakkeby bliver solgt

SDR. HARRITSLEV: Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Harritslev-Rakkeby blev særdeles velbesøgt. Om den store tilslutning skyldtes, at Niels Bendsen fra VHM efter generalforsamlingen holdt et interessant indlæg om gårdmalere, eller det skyldtes at foreningens fremtid og især værested var til debat, får stå hen i det uvisse. Foreningens formand, Svend Aage Nielsen kunne fortælle at medlemstallet i årets løb er steget med 11. Men ellers beskæftigede han sig i sin beretning især med det beklagelige faktum, at foreningen efter at have haft eget lokale i Købmandsgården i Rakkeby de seneste fem år, efter alt at dømme bliver husvild. Købmandsgården er sat til salg og en tvangsauktion har også været på tale. Flere muligheder blev debatteret, og konklusionen blev at bestyrelsen, hvis det ender med, at foreningen ikke kan være i Købmandsgården, skal arbejde videre med at komme ind på Rakkeby skole. Skolen har givet positivt tilsagn, men dog således, at det sandsynligvis bliver nødvendigt at dele lokale med andre aktiviteter. Pga. usikkerheden om foreningens fremtid undlod bestyrelsen at udsende kontingentopkrævninger forud for generalforsamlingen. Da det nu er besluttet, at man skal arbejde for foreningens fortsatte eksistens udsendes der girokort i nærmeste fremtid. Medlemskontingentet er så beskedent som 40 kr. pr. person. Valget til bestyrelsen resulterede i genvalg til Birgit Nielsen og Nancy Nielsen. Efter generalforsamlingen fortalte Niels Bendsen som tidligere nævnt om gårdmalere og viste eksempler på deres produktion.