England

Arkivar fortæller om Englandskrigen lokalt

Erik Christensen fra Bangsbo Museum kommer til Skagen 20. marts.

Erik Christensen fra Bangsbo Museum kommer til Skagen 20. marts.

SKAGEN:Tirsdag 20. marts klokken 19.30 kan skagboerne - og andre interesserede - i Tinghuset på Sct. Laurentii Vej i Skagen høre arkivar Erik Christensen fra Bangsbo Museum fortælle historien om Englandskrigen i Vendsyssel i årene 1807-1814. I begyndelsen af 1800-tallet sad Danmark som lusen mellem de to negle. Napoleon og det meste af det europæiske fastland kæmpede mod England, og uanset hvilken side Danmark ville vælge lurede katastrofen. Og sådan gik det: efter freden i Kiel den 14. januar 1814 oplevede vi et totalt finanssammenbrud, orlogsflåden var tabt, storhandelen ødelagt og Norge afstået. Overalt i landet fik man kærligheden at føle. Værst i København hvor byen i 1807 blev bombarderet i kvarteret omkring Frue Kirke og et par tusind mennesker blev dræbt eller såret. I Skagen var fiskerbefolkningen i forvejen tvunget i knæ af mange års misvækst og sandflugt. Alligevel kunne man mønstre både borgervæbning og kystmilits. Fladstrand havde jo allerede en stærk fæstning, men nu blev der også bygget skanser i Sæby, Agger, Løkken og Skagen. I Skagen slog kaptajn Westenholtz sig ned med et kompagni jægere. Han blev senere strandingskommissionær og købmand i Skagen og byggede en gård på heden vest for Hvide Fyr - og er i øvrigt forfader til Karen Blixen. Fyret blev slukket i perioder for at besværliggøre sejladsen for englænderne, så skagboerne oplevede en lang række givtige strandinger. Det gav også en markant tilførsel af fremmede folk til det isolerede samfund. Fra Norge, der som bekendt var plaget af en storpolitisk betinget hungersnød, kom der også jævnligt folk i små både for at bjerge sig føden. Imens huserede kapervæsenet omkring Skagen. Med de danske myndigheders velsignelse opererede f.eks. ³Vendsyssel Kaperrhederi², der havde byfoged Lund i bestyrelsen, langs kysten. Skagboerne skummede dog ikke udelukkende fløden: 12 af dem sad i to år i et barsk krigsfangenskab. Kort sagt er der tale om en særdeles dramatisk periode i Vendsyssels historie, som gemmer på masser af historier. Arkivar Erik Christensen fra Bangsbo Museum vil i sit illustreret foredrag fortælle om nogle af de spændende tildragelser og sætte dem ind i en storpolitisk sammenhæng. Det sker i Tinghuset og Skagen Lokalhistoriske Forening er arrangør. Det er gratis at overvære foredraget.