Hjørring

Arkivar har 25 års jubilæum

Ruth He­de­gaard har væ­ret 25 år på His­to­risk Ar­kiv ved Vend­sys­sel His­to­ris­ke Mu­se­um.

Ruth He­de­gaard har væ­ret 25 år på His­to­risk Ar­kiv ved Vend­sys­sel His­to­ris­ke Mu­se­um.

JUBILÆUM:Bibliotekar Ruth Hedegaard har 1. februar 25 års jubilæum på Historisk Arkiv. I den anledning har Vendsyssel Historiske Museum inviteret hendes kontakter til en lille reception i arkivet på dagen. Ruth Hedegaard er uddannet bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole i 1981. På arkivet står hun for læsesalen og tager imod de mange henvendelser, der kommer om alle mulige ting. Siden 2007 har Ruth Hedegaard været formand for den slægts- og lokal historiske afdeling af IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions.