Arktis i forvandling

Ny bog præsenterer ny viden fra den danske forsknings- station ved Zackenberg

Isbjørn i Aalborg Zoo. Hvis opvarmningen af Jordens klima fortsætter, kan det føre til, at isbjørnen mister sine levesteder i naturen, for uden den arktiske havis kan den ikke fange sæler. I de værste scenarier kan det føre til, at vores efterkommere kun kan opleve isbjørnen som en levende relikt i de zoologiske haver.

Isbjørn i Aalborg Zoo. Hvis opvarmningen af Jordens klima fortsætter, kan det føre til, at isbjørnen mister sine levesteder i naturen, for uden den arktiske havis kan den ikke fange sæler. I de værste scenarier kan det føre til, at vores efterkommere kun kan opleve isbjørnen som en levende relikt i de zoologiske haver.

Grønland er klimaets hjerte på den nordlige halvkugle. På vores breddegrader har vi i årevis været optaget af at snakke og snakke, mens isen på Grønland smelter. Både den gamle havis omkring Nordpolen og den store indlandsis er jo i fuld gang med en stille, men støt afsmeltning, En proces, der kan få verdenshavene til at stige og temperaturerne til at løbe løbsk. Hvis man skal forstå, hvad der sker, når Jorden bliver varmere, skal man have et nøje kendskab til naturen og klimaet ved Jordens poler, og derfor var der en række fremsynede danske forskere, som for 20 år siden tog initiativ til at etablere en dansk forskningsstation i det nordøstlige Grønland. Med undtagelse af Antarktis er der næppe noget sted på Jorden, der er så øde og har så menneskefjendsk et klima som netop Nordøstgrønland. Vejret i det nordlige Grønland er så barsk, at den oprindelige befolkning uddøde - eller måske snarere udvandrede i midten af 1800-tallet. At drive en forskningsstation i det nordøstlige Grønland er ikke helt ukompliceret. Det kræver nøje planlægning. De danske forskere udsendte derfor en indledende ekspedition i sommeren 1991, og her fandt man frem til, at den ønskede forskningsstation burde anlægges ved Zackenberg. Et gudsforladt sted, hvor de gamle danske fangstmænd, der kom til Nordøstgrønland i 1930’erne, havde anlagt en lille primitiv hytte. Da den sidste fangstmand forlod Zackenberg, var en epoke i Nordøstgrønlands historie forbi, og i de næste mange år var det kun en hundeslæde fra den danske Sirius-patrulje, der kom forbi i ny og næ. Lige indtil 1991, for efter besøget fra den indledende forskningsekspedition i 1991 fulgte nye hold efter i somrene 1992 og 1994, og i 1995 stod den nye danske forskningsstation ved Zackenberg klar. I de forløbne 14 år er naturen og klimaet ved Zackenberg blevet undersøgt til bunds. Ikke alene er samtlige dyr og planter plus vejrforholdene blevet registeret, men man har også nøje undersøgt det lokale kredsløb for drivhusgasserne CO2 og metan i den frosne jord og meget, meget mere. På den måde er hele Nordøstgrønlands økosystem via forskningen på Zackenberg blevet nøje beskrevet i alle detaljer. Det første år med forskningsstationen i drift fungerer i praksis som et år 0, så forskerne har god en referenceramme, man kan sammenligne med, efterhånden som klimaændringerne slår igennem. Desværre kan man allerede nu, kun 14 år efter at forskningsstationen blev etableret, konkludere, at naturen i Nordøstgrønland er i hastig forvandling. Opvarmningen af Nordøstgrønland har store konsekvenser. Både lokalt og globalt. Lokalt svarer det til, at det højarktiske miljø i Nordøstgrønland i dette århundrede kan blive ændret til den lavarktiske natur, som man i dag kender fra det sydøstlige Grønland 1000 kilometer længere mod syd. Men det har også stor betydning for det globale miljø. Havisen i Nordøstgrønland forsvinder i disse år med foruroligende hastighed. De mange spændende og desværre også foruroligende resultater af 14 års overvågning af naturen ved Zackenberg præsenteres nu i en lille overskuelig bog, hvor 22 forskere fra Zackenberg fortæller om deres resultater. De mange indlæg er redigeret af de tre polarforskere Mads Forchhammer, Hans Meltofte og Morten Rasch. Bekæmpelse af klimaændringerne vil i de kommende år blive et omdrejningspunkt for, hvordan vi skal indrette vores samfund, og det er derfor velgørende med en bog som denne, der er god at blive klogere af. Naturen og Klimaændringerne i Nordøstgrønland Århus Universitetsforlag Redigeret af Mads C. Forchhammer, Hans Meltofte og Morten Rasch 128 sider, 148 kroner