Retspleje

Arla anker dom for patentbrud

Dømt for tyveri af creme fraiche patent - sagen er principiel, siger direktør

STOCKHOLM:Der står mere end 48 millioner svenske kr. på spil for den dansk-svenske mejerikoncern, Arla Foods, i en patentstrid med et lille skånsk opfinderfirma, Fermigel AB. En domstol i Stockholm har givet det lille firma medhold i, at Arla har tyvstjålet en metode til at fremstille et creme fraiche-produkt. Men Arla Foods anker dommen, oplyser en af koncerndirektørerne, Hans Åke Hammerström. Metoden til at fremstille creme fraiche, som kan tåle opvarmning uden at gryne, var almindelig kendt af alle mejerier i Europa, også af Arla, siger han. Og dommen vil have vidtrækkende konsekvenser for Arla Foods og andre virksomheders muligheder for at produktudvikle. - Det er ikke kun penge, der står på spil, men principper. Sagen har betydning for alle med videnskabeligt arbejde, siger Hammerström. Sagen stammer fra tiden før den dansk-svenske fusion i 1999 mellem danske MD-Foods og svenske Arla Foods, der ifølge koncerndirektøren i 1998 havde ejeren af Fermigel inde over et projekt, hvor det svenske mejeri var interesseret i en særlig ingrediens. Ifølge svensk ret skal sådan en ankesag gå om helt forfra, også med bevisførelse. Arla Foods jurister regner med, at ankesagen vi vare et par år. Dommen vil da kunne ankes endnu engang til en højre instans. /ritzau/