Retspleje

Arla-dommen står ved magt

Hverken mejeri eller anklagemyndighed vil anke. Hirtshals: fornuftigt

ÅRHUS:Dommen over mejeriselskabet Arla Foods i den hidtil største konkurrencesag af sin art herhjemme står ved magt. Hverken Arla eller Bagmandspolitiet vil anke. Anklgemyndigheden er tilfreds med dommen, der faldt i Århus for to uger siden. Og hos Hirtshals Andelsmejeri, der var offer i sagen, lægger man fortsat op til "dialog" om erstatningsspørgsmålet fremfor en ny retssag. Hos Arla er der skuffelse over at være dømt. - Men vi vil hellere bruge vores energi på at forbedre samarbejdet med de små danske mejerier og drive vores mejerivirksomhed end at tilbringe vores tid i retssale, siger administrerende direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh. Retten i Århus fandt det bevist, at to sælgere fra Arla på et møde i oktober 2003 med engroskæden Metro gjorde et markedsføringstilskud på 200.000 kroner betinget af, at Metro skulle afbryde sit samarbejde med Hirtshals Andelsmejeri. Et samarbejde, der var indgået få dage forud. Derimod blev det ikke godtgjort, at der var tale om en fremfærd, sanktioneret af ledelse eller praksis. Omkostningen Bøden er på fem millioner kroner. Og sagen har belastet koncernen gennem to år. Desuden skal Arla betale sagens omkostninger. Men den største omkostning er allerede betalt: Et stærkt belastet image som en monopolvirksomhed, der uden skrupler har søgt at trænge små konkurrenter af banen. Det image har kostt både omsætnming på hjemmemarkedet og medført dybfølt frustration hos andelshaverne - danske landmænd, for hvem mejeriet er andet end en aftager af mælk, men en hjertesag: en virksomhed med international styrke, skabt og ejet af bønderne selv. Arla har siden brugt mange kræfter på at ændre renomeet, og efterhånden med målbar succes. Nu vil man så lægge sagen bag sig for at undgå yderligere strafferetslig proces. - Selvom vi er skuffede over at være kendt skyldige, kan vi konstatere, at dommen handler om ét enkeltstående tilfælde, og at der ikke sættes spørgsmålstegn ved vores generelle forretningsmetoder og overordnede strategier, siger Peder Tuborgh. Entydig dom Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på mindt 30 millioner kroner, men stiller sig tilfreds med udfaldet. Statsadvokat for Særlig Økonomisk kriminalitet Henning Thiesen fastslår, at der er tale om en dom med meget entydige præmisser. - Dommen viser, at konkurrenceloven finder anvendelse i enkeltstående tilfælde, og uanset, at der ikke samtidig føres bevis for, at forholdet har været besluttet af topledledelsen, er dette er meget tilfredsstillende og helt i tråd med almindelige strafferetlige principper. Det har også været afgørende, at der efter danske forhold er tale om en meget stor bøde. Bedst for alle Formand for Hirtshals Andelsmejeri, landmand John Bak, Vidstrup, er tilfreds med afgørelsen. -Så kan vi få ro på den sag. Det er alle nok bedst tjent med. Tilbage står stadig at Hirtshals har bebudet et civilt søgsmål mod Arla med krav om et flercifret antal millioner kroner i erstatning for tabet af forventet indjtjening. Men allerede da dommen faldt, lagde bestyrelsen op til et forlig med Arla. - Jeg regner med at vi er voksne mennesker, der er i stand til at tale fornuftigt sammen om tingene, siger han.