Hjørring

Arla Foods godkendt

HJØRRING:Arla Foods på Aalborgvej 86 har af Hjørring Kommune fået miljøgodkendelse til at producere 22.000 ton gul ost årligt. Godkendelsen indeholder krav til såvel lugt- og støjgener fra virksomheden. Alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagen, kan klage over godkendelsen til Miljøministeren. Klagen skal være skriftlig og sendes inden 28. maj til Hjørring Kommune, Teknisk Forvaltning, Nørregade 2, 9800 Hjørring.