Mejerier

Arla i køledisken og i politiets søgelys

ÅRHUS/HIRTSHALS:Fra i dag står der Arla på mælkekartonerne i Dansk Supermarked. Det lille Hirtshals Andelsmejeri mistede i efteråret sin kontrakt med storkunden. Nu vil Bagmandspolitiet undersøge, om det gik reelt til. Konkurrencesstyrelsen har efter fem måneders granskning fundet omstændighederne så belastende, at man har besluttet at overgive sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Statsadvokat Henning Thiesen oplyser, at anmeldelsen har baggrund i, at Arla skulle have misbrugt sin dominerende stilling. Det kan blandt andet ske ved, at en virksomhed direkte eller indirekte påtvinger urimelige købs- eller salgspriser. Overtrædelse af loven kan give bødestraf. Advokat for Hirtshals Andelsmejeri, Anker Laden-Andersen oplyser, at der foregår afhøring på mejeriet allerede lørdag. - Bagmandspolitiet har givet sagen meget høj prioritet. Det illustrerer alvoren. Direktør Åke Modig, Arla Foods, er ked, af, at der i igen sættes negativt focus på Arla, netop som man har valgt ny strategi til støtte for de små mejerier. Da Dansk Supermarked vragede Hirtshals til fordel for Arla kostede det syv medarbejdere jobbet i Hirtshals. Det var færre end forudset, idet mejeriet blev mødt af en massiv sympatibølge fra forbrugere, der rent faktisk lod handling følge ord. 1. sektion side 20