Mejerier

Arla kom pænt gennem mediestorm og lave priser

STOCKHOLM:Selv om prisen på mælk er faldet en smule, og selv om Arla Foods har haft et midlertidigt blakket ry i medierne og blandt forbrugerne, har den nordiske mejerigigant klaret sig godt det seneste år. Selskabet har kunnet betale sine 13.000 leverandører en mælkepris, der ligger 10 procent højere end gennemsnittet for de fem øvrige store europæiske mejerier, som Arla normalt sammenligner sig med. På repræsentantskabsmødet i Stockholm oplyste den afgående koncernchef Jens Bigum, at vanskelighederne i mejeribranchen har påvirket Arla mindre, end de har ramt konkurrenterne. Selskabet havde en omsætning på 40,7 milliarder kroner og fik et nettooverskud på 1,1 milliarder kroner. Heraf er alene 301 millioner kroner hentet på det britiske marked, som i år bliver Arlas vigtigste. På mødet, der forløb fuldstændig udramatisk, imødegik han den modstand mod Arlas vækst, som nogle mælkeproducenter har fremført. - Vækstambitionerne og det investerings- og konsolideringsbehov, der følger heraf, bliver nogen gange set som en trussel mod afregningsprisen til andelshaverne. Det forholder sig faktisk omvendt. Når kunder og konkurrenter vokser, som de gør, må Arla Foods udvikle sig i samme retning. Vækst er således ikke et mål i sig selv, men et middel til at fastholde indtjeningen, sagde Jens Bigum. Han brugte sin afsluttende beretning til et opgør med den mediestorm, Arla har været igennem i Danmark i efteråret. - Vi må erkende, at Arlas størrelse på det danske marked er en svær balancegang mellem på den ene side at konkurrere til gavn for forbrugerne og ejerne og på den anden side give plads til de små mejerier. Men den offentlige debat har været præget af vrangforestillinger og mangelfuld indsigt. Meningsdannere såvel inden for som uden for branchen har udtalt sig med stor sikkerhed i medierne - også om forhold, hvor deres udtalelser med stor tydelighed har vist, at deres indsigt ikke var fuldkommen, sagde Bigum. /ritzau/