Aros får overinspektør

Marie Nipper - ny overinspektør på ARoS fra 1. januar 2012. Foto: ARoS/Willy Grauby

Marie Nipper - ny overinspektør på ARoS fra 1. januar 2012. Foto: ARoS/Willy Grauby

Det er efterhånden ved at være halvandet år siden, at kunstmuseet Aros i Aarhus sendte sin overinspektør, Gitte Ørskou, til Aalborg, hvor hun har været direktør for Kunsten siden september sidste år. Stillingen har stået tom lige siden. Men nu er der ansat en ny overinspektør fra 1. januar. Det bliver den nuværende museumsinspektør på Aros, Marie Nipper, der overtager stillingen. Dermed bliver hun afdelingsleder for museets kunstfaglige personale. Hun skal dog fortsat kuratere særudstillinger. Med udnævnelsen indtræder Marie Nipper i Aros' ledelse, der desuden består af museumsdirektør Jens Erik Sørensen, administrationschef Henrik Ochsner samt kommunikationschef Bjarne Bækgaard. Den 32-årige mag.art. i kunsthistorie har siden 1. januar 2009 været museumsinspektør på Aros, hvor hun blandt andet har stået bag en række af museets markante og succesfulde særudstillinger, herunder Jeppe Hein-udstillingen "Sence Sity" og "Christian Lemmerz - Genfærd". Marie Nipper tog sin magisterkonferensuddannelse i Kunsthistorie ved Aarhus Universitet i 2009. Under sin uddannelse har hun fungeret både som kunstguide og udstillingsassistent på museet, og til februar afslutter Marie Nipper en to årlig diplomuddannelse i museumsledelse. Parallelt med genoptagelsen af overinspektør-funktionen i museets ledelse har bestyrelsen for Aros sat gang i proceduren, der skal føre til et generationsskifte i museets top. Den nuværende chef, Jens Erik Sørensen har bebudet sin afgang om to år. Han fratræder med udgangen af 2013. - Bestyrelsen ønsker at være i god tid og godt forberedt på det kommende generationsskifte, hvorfor vi allerede nu så småt starter sonderingerne i forbindelse med ansættelsen af en ny direktør med tiltrædelse 1. januar 2014. Tanken er at sondere mulighederne både herhjemme og i udlandet", siger bestyrelsesformand Carsten Fode.