Arrangør forundret over nej fra formand

Konklusion på varmemøde kan måske blive opfordring til at nedsætte varmeprisen

Lokalpolitik 11. marts 2007 05:00

BRØNDERSLEV: Byrådsmedlem Karsten Frederiksen (K), der har arrangeret borgermøde mandag aften, er noget forundret over, at formand for forsyningsudvalget, Jens Fjendbo Jensen (V), har meldt fra til borgermødet mandag aften om varmepriser. - Jeg er noget forundret over den undskyldning, Jens Fjendbo Jensen kommer med, for ikke at deltage, nemlig, at 2006-regnskabet skal drøftes, siger Karsten Frederiksen, der er dybt ked af, at Jens Fjendbo Jensen trækker sit tilbud om at deltage i borgermødet tilbage. - Fakta er, at jeg allerede torsdag i sidste uge gjorde opmærksom på de mange henvendelser, jeg får omkring varmepriserne. - Jeg har gennem det seneste års tid efterlyst argumenter for, hvordan man bør prisfastsætte. - Jeg kender både Jens Fjendbo Jensens og Ole Lysgaard Jensens argumenter. - Torsdag i sidste uge fik jeg tilsagn fra begge. - Lørdag morgen kontakter jeg igen Jens Fjendbo Jensen. Han sagde ja tak. - Jeg gør i den forbindelse opmærksom på, at det nu er forskellen mellem den ene og den anden formands opfattelse af, hvad der er den rigtige pris, samt at jeg vil sikre, at det bliver et møde med seriøsitet og en god debattone. Jens Fjendbo Jensen begrunder sit afbud med, at regnskabet for 2006 først skal gennem økonomiudvalget og byrådet. - Såfremt det skulle være bevæggrunden for at melde afbud til mødet, kunne han ringe til mig og sige, at han føler, at det er et problem, hvorefter vi sagtens kunne være enige om alene at benytte budgettet for 2007, som er de tal, der sammen med tidligere års underskud, har givet grundlaget herfor. - Jeg synes faktisk at jeg har udvist kollegialitet ved først at gøre ham opmærksom på ønsket om at få det frem ved efterfølgende at kontakte ham, og bede ham deltage i mødet. - Vi ser nu frem til at få et godt møde omkring fjernvarmepriserne. Ole Lysgaard Jensen får tildelt mere taletid, og jeg vil herefter efter ringe evne forsøge at forklare, hvad der ligger bag, forvaltningens grundlag for indstillingen af budget 2007 samt på hvilken baggrund byrådet har sagt god for budgettet. - Jeg har selvfølgelig en forventning om, at mødet kan resultere i en efterfølgende opfordring til politikerne om at revurdere taksterne.Men det må debatten selvfølgelig afgøre.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...