Redningsvæsen

Arrogant chef bør lytte til personale

BEREDSKAB:Det er med stor undren og bekymring, at jeg forleden læste i NORDJYSKE, at beredskabschef Jørgen Pedersen mellem linierne skriver, at hans personale er ”pylrede”, og at det er fagforeningen, der ønsker større udrykningshold. Som borger bliver jeg da bekymret, når brandfolkene melder ud, at de er for få på udrykningsholdene og at det i sidste ende kan koste menneskeliv. Som menneske bliver jeg bekymret, når der fra ledelsens side ikke lyttes til medarbejdernes bekymringer, og at bekymring bare afvises med, at de (brandmændene) også kunne føle sig pressede da udrykningsholdene var større. Jamen hov, hvori ligger så fidusen i at skære ned fra otte til seks mand. Beredskabschefen er på den måde bevidst med til at skabe et endnu større pres på sine medarbejdere, det kan kun betegnes som en rigtig dårlig ledelses disposition. Lyt dog til dit personale, Hr. beredskabschef, det er sikkert dem der sidst har været i berøring med en rigtig ildebrand!