Lokalpolitik

- Arrogant holdning i amtet til protest

- Skindemokrati at holde høring og derefter borgermøde, fordi man er utilfreds med svarene

VUST:Talsmanden for de mange beboere i Vust, der protesterer mod amtets planer om at udlægge et område til grusgravning omkring landsbyen, Niels Westberg, er forbløffet over amtets behandling af protesterne. I går vedtog amtets teknik- og miljøudvalg, at der skal holdes et borgermøde i august for at få "manet de oppustede myter om grusgravning Vust i jorden". Udvalgsformand Niels Kr. Kirketerp henviste til de mange vrede breve i sagen og sagde, at der er brug for at få afmystificeret det, der skal foregå ved en eventuel udnyttelse af gruset i området. - Det er udtryk for en utrolig magtarrogance, siger Niels Westberg. - Jeg er forbløffet over, at man forsøger at tilsidesætte en så massiv protest, som der er fra beboerne her. Det er jo et skindemokrati, når man først holder offentlig høring, og derefter vil holde borgermøde for at forsøge at påvirke borgerne til at synes noget andet end de gør. Det er jeg forarget over, siger han fra sin feriebolig på Vustholmevej. - Det er næsten som en EU-afstemning, hvor det bliver nej i første omgang, og så prøver man igen for at se, om ikke befolkningen har lært at sige ja, siger han. - Vi ved godt, hvad grusgravning er og hvordan det vil se ud. Det kan man se for tiden, hvis man kører gennem Klim. - Det er altså ikke for sjov, vi har protesteret, men her føler man sig faktisk lidt gjort til grin. Niels Westberg har talt med et par beboere om amtets reaktion, og de er lige så forbløffede som han selv er. - Men vi kommer selvfølgelig til det offentlige møde, og det vil jeg opfordre alle beboere til.