EMNER

Arrogant og primitivt

FLYGTNINGEPOLITIK:Flemming Jansens Synspunkt (18.12.) var efter min mening det mest arrogante og nedladende, jeg længe har læst, grænsende til det primitive. Selvfølgelig har præster og biskop lov til at sætte sig i spidsen for en offentlig protest, endog meget påkrævet med den ledelse, vi har af landet for tiden: statsminister, regering med DF, en farlig cocktail. Velgørende at høre, at der også inden for Venstre findes enkelte, som finder tonen kritisabel, f.eks. Folketingets formand, Chr. Mejdahl (med enkelte flere). De gør meget for at forbedre tonen, men det er en umulig opgave at mane til besindelse, fornemmer jeg. Mit ønske for det nye år: Medmenneskeligheden må blive genetableret. Glem alt om "vi alene har den rette mening om alt og alle". Gid egoisme og selvcentrering må forsvinde med det gamle år. Godt nytår. Anna Hermansen Østervang 2, Ø. Hornum