Lokalpolitik

Arrogant udvalgsformand

Tak for dit indlæg i Nordjyske 19. november 2008. Jeg betragter det ikke som et svar.

Allerførst kunne jeg ønske mig en oversættelse af din talemåde. For at jeg og måske andre kan forstå, hvad det har med Havbakken at gøre?. "Verden hænger ik`i en kat`hale". Hvad betyder det i forhold til Havbakken? Jeg ved, hvad en kattelem er. Det er noget bl.a. politikerne bruger til at hoppe ud og ind af. Jeg ved, hvad en kattepine er. Det er noget bl.a. politiker er i når de udretter ting der ikke stemmer overens. Rævekager er noget, der bages blandt andet i et Byråd. Brevet er sendt på denne måde, fordi det ville fylde alt for meget i en syltekrukke. Du har ret i, at ønsket er en offentlig debat. Du skriver, at serviceniveauet ikke er givet af Gud, hvorfor blande Gud ind i dette?. Det hører ikke hjemme i politik- eller gør det?. Du skriver, at du tilbyder et samarbejde med de pårørende. Hvordan kan du forestille dig det skulle være? De der er medskriver og mange andre er i forvejen godt beskæftiget med at hjælpe, og kan ikke mere. Som du også kunne læse i vores indlæg. I dag skal alle være beskæftiget indtil- og efter pensionsalderen. Hvad arbejde tror du der er at hente her til pårørende på en institution?. Personalet er ved at give op og der vil sikkert komme sygemeldinger. Der er flere der overvejer bl.a. efterløn og andet arbejde. Hvordan hænger det sammen med længere tid på arbejdsmarkedet?. De der arbejder og de der er frivillige er allerede kørt ned på grund af de tidligere besparelser. For at bo på et plejehjem skal der visiteres. Der er strenge krav til at få en plads og ofte nærmest umuligt. Det vil sige, at de der er på et plejehjem ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Der er beboere med fysisk og psykiske skader, nogle der "bar"” er gamle og Demente, Alzheimer, Afasiramte som alle har fællestræk og behov tillige med deres forskelligheder. Genkendelighed (samme personale), struktur (samme rytme hver dag), ro, renlighed og socialt samvær. Hvordan kan det lade sig gøre?. Jeg kan foreslå politikerne at være i praktik i en måned. En arbejdsdag i skærmet område er lige så meget som to dages arbejde. Beboerne er alle forskellige i sind og har hver levet deres liv på forskellig måde. Med hver deres behov og vaner. At det er et enigt udvalg er uforstående for mig- er det ikke demokratiet der afgør sagen?- eller er det biokratiet?. Jeg kan oplyse, at flere synes, det var et arrogant indlæg du skrev.