Aars

arsLandboauktion.txt,RB

Aars Landboauktion har til fredag den 27. september 2002 fået tilmeldt følgende dyr: 127 grise, 1 so, 69 SDM, 17 RDM, 1 DKR, 2 krydsninger, 2 jersey, 12 kødkvæ g, 1 græ sko, 88 kvier, 90 tyrekalve, 2 foldtyre. Efter kontortid: Tlf. 21 45 71 10. Københavns Kornnotering engros pr. 100 kg i store vognladninger paritet frit leveret København eller næ rmeste omegn. Vandindhold maksimalt 15 pct. Dansk korn, torsdag 26. september 2002, er for hhv. køber og sæ lger: Foderhvede: 73/74 kg/hl. (+0,50kr.) kr. 71,50-72,50 Foderbyg: 63/64 kg/hl. (+0,50kr.) kr. 81,75-82,75 Tendens: Foderhvede stille og foderbyg fast. Noteringen fastsæ ttes i danske kroner to gange ugentligt - tirsdag og torsdag.