Hospitaler

Arv på 145.000 kroner er omsat til gaver

Støtteforeningen for Sygehus Himmerland i Farsø har kunnet opfylde mange ønsker

FARSØ:Sidste efterår fik Støtteforeningen for Sygehus Himmerland i Farsø tilsagn om at få en arv på godt og vel 145.000 kroner. Pengene, der kom til udbetarling for et par uger siden, er nu omsat i udstyr, der kommer sygehuset og patienterne til gode. Støtteforeningen bad de enkelte afdelinger om at komme med ønsker, og foreningens formand Kirsten Moesgaard glæder sig over, at det stort set er lykkedes at opfylde de fleste af ønskerne. Medicinsk afdeling har fået en blærescanner til den nette sum af 80.000 kroner. Fysioterapien har fået et trækapparat med løse vægtlodder, så man kan sætte meget lidt belasning på til de patienter, der kun kan magte ganske lidt modstand. Det apparat har kostet knap 10.000 kroner. Samme afdeling har desuden fået et såkaldt skulderrotationsapparat med albuekop til 11.000 kroner. Rygcentret har fået et videokamera med stativ samt et undervisningsmateriale, der består af to demonstrationsmodeller af ryggen. Til anæstesiafdelingen er indkøbt et tv- og dvd-anlæg. Ortopædkirurgisk afdeling har fået to eldrevne gangborde til en pris på 23.000 kroner, et antal sengeforhæng til en samlet pris på godt 42.000 kroner samt en skyllepistol til 12.000 kroner. Desuden er der indkøbt pc-undervisningsudstyr til 35.000 kroner. Alt i alt løber gaverne op i godt 280.000 kroner, inklusiv moms. Støtteforeningen havde nemlig selv nogle penge i kassen, som er lagt oven i arven. På sygehuset i Farsø er personalet naturligvis glade for, at de på denne måde får råd til ting, som ellers ikke var sat på budgettet. Afsnitsleder Helle Kooij fra fysioterapien siger: - Vi havde aldrig fået råd til at anskaffe det træningsudstyr til fyseioterapien, hvis ikke vi havde fået det af støtteforeningen. Trækapparatet bruger vi specielt til skulderpatienter, hvor det er vigtigt, at der kan sættes meget lidt belastning på. Hun ser også en stor værdi i det undervisningsmateriale, der er doneret til Rygcentret. - Folk, der har fået en diskusprolaps, får meget større forståelse af, hvad der er sket, når de kan se på en model af ryggen. Og videokameraet bruges til at filme patienterne, når de bevæger sig. Så kan de nemt selv se, hvis de bevæger sig forkert, siger Helle Kooij. Støtteforeningen for Sygehus Himmerland i Farsø holdt generalforsamling i aftes, og her stod foræringerne til sygehuset naturligvis også på dagsordenen.