Hospitaler

Arv skal bruges på kvaliteten

En testamenteret arv til sygehuset i Hjørring udløser en årlig pris

HJØRRING:En arv til Sygehus Vendsyssel i Hjørring kommer nu patienterne til gode i form af en øget fokus på kvaliteten på sygehuset. Et ægtepar har testamenteret 760.000 kr. til sygehuset og nu har amtets sundhedsudvalg afgjort, hvordan pengene skal bruges. Ud af flere muligheder besluttede udvalget i går, at der skal oprettes en fond, hvor afkastet fra fonden skal bruges til "støtte for kvalitetssikringsarbejde på Sygehus Vendsyssel, primært i Hjørring", som det hedder i afgørelsen. Derudover skal fonden uddele en årlig pris på 30.000 kroner som en belønning for en særlig indsats på kvalitetsområdet. Prisen kan uddeles til afdelinger eller afsnit, der har øget kvaliteten i løbet af året. Til at bestyre fonden og uddele prisen bliver der oprettet en fondsbestyrelse. Arven har været omstridt fordi arvinger til ægteparret bestred testamentet, hvor efter der blev indgået forlig, der endte med, at sygehuset fik en tredjedel. Med beslutningen om en fond er der nu lagt låg på stridighederne. Tilfreds formand Formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt Karl Bornhøft (SF) er glad for arven og han ser mange muligheder i den nye fond. - Vi er utrolig glade for arven, som har givet os en oplagt mulighed for at påskønne noget af det arbejde med kvalitetssikring, som er utroligt vigtigt siger Karl Bornhøft, der måske selv kommer til at sidde i fondsbestyrelsen, da den skal udpeges af medlemmer fra sundhedsudvalget samt en repræsentant for sygehuset. - Vi kan sikre, at der kommer fokus på kvaliteten i de enkelte afdelinger, så det kommer både udviklingen på sygehuset og patienterne til gode og det er det drejer sig om, siger Karl Bornhøft.