Arvede fiskerettigheder

Retten til at fange ål langs Skånes østkyst er arvet gennem generationer efter bestemmelser, der dateres tilbage til dengang Skåne var dansk. Til gengæld skal ålefiskerne, ligesom dengang, betale en særlig skat. Retten til at fange ål vurderes som fast ejendom, hvis værdi fastsættes fra år til år. Fangsterne reguleres efter et meget stramt regelsæt. Den ca. 40 km lange ”Ålekyst” syd for Åhus er opdelt i 60 ”drætter”. Det enkelte ”dræt” er begrænset til en strandstrækning på 180-270 meter, og ålefiskerne må inden for deres ”dræt” udsætte faste fangstredskaber i form af net og ruser, som strækker sig 300 meter ud i vandet. I den sydlige del er der dog givet tilladelse til udsætte net og ruser ud til 800 meter. Dette for at skabe nogenlunde lige vilkår med hensyn til fiskernes fangstmuligheder. De fangstredskaber, der benyttes, har stort set ikke ændret sig, omend tjærede garner og ruser nu i et vist omfang er erstattet af redskaber af nylon. Der er tale om ruser af betydelige dimensioner, som man kan opleve ophængt til rensning og tørring ved de såkaldte ”åleboder”, som danner station for fiskerne og deres redskaber i ålesæsonen. Mange af åleboderne er opført i 1700-tallet i træ med stråtag, der går helt ned til jordniveau. Hytterne er normalt orienteret med den ene gavl med dør eller port mod havet. Nyere fangsthytter ligger parallelt med kysten og betegnes normalt ikke som åleboder.