Lokalpolitik

Arvesag nu hos ombudsmanden

ARV:Jeg er stødt på nogle kommentarer om arvesagen fra Hals på nordjyske.dk (Netavisen), hvor jeg bliver belært. Jeg får følgende belæring: "Skifteretten opgør og afgør og fordeler arv. Ombudsmanden har ikke noget at gøre med arveudlæg. Det hører under retsvæsenet - skifterettens område " Citat slut. Korrekt altsammen og noget jeg naturligvis ikke forbryder mig imod. Forklaring: Skifteretten, d.v.s. den advokat, skifteretten har indsat som bestyrer af dødsboet, har opgjort arven (8,5 millioner), og da Hals som bopælskommune er enearving, kommer en fordeling af arven ikke på tale. Skifteretten har løst den opgave, de er sat til at bestride, og da Hals Kommune i dag er indlemmet i Aalborg Kommune, hedder adressaten til de 8,5 millioner borgmesterens forvaltning, Boulevarden 13, 9000 Aalborg. Herefter er Skifteretten ude af sagen. Borgmesterens opgave er så at forvalte testamentet, d.v.s. sørge for at testators sidste vilje bliver respekteret. Gør han ikke det, kommer Ombudsmandsloven ind i billedet, idet loven omfatter kommunale forvaltningssager. Denne arvesag er efter at være korrekt behandlet i Skifteretten blevet en kommunal forvaltningssag. Borgmesteren har over for offentligheden demonstreret, at han har fået Hanne Mortensens sag galt i halsen oven i købet skriftligt over for mig, et skriftligt svar. der ryger ind på Ombudsmandens bord sammen med den klage, jeg vil sende en af de nærmeste dage. Borgmesteren har faktisk ladet forstå, at arven går ned i den slunkne kommunekasse til brug efter byrådets forgodtbefindende og det er i strid med testamentet. Lykkeligvis er det nemt at stable en klage på benene. Det kan godt undre mig, at ingen af borgerne i Hals har benyttet sig af klagemuligheden, men det skyldes formentlig den almindelige fremmedgørelse over for offentlige myndigheder. Det befriende dejlige ved at kunne gå til Ombudsmanden er, at der her er tale om en uvildig person uden at være inficeret af partipolitiske hensyn. Forkortet af redaktionen