Lokalpolitik

Asaa Havn - et følsomt udviklingsprojekt

Ønsker om både udvikling og bibeholdelse af nuværende miljø i højsædet

ASAA:Det var et følsomt emne, der blev taget fat på, da de 15 politikere på torsdagens valgmøde i Asaa tog fat på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan udviklingen af Asaa Havn skal finde sted. Det var en debat, hvor man bevægede sig helt fra Asaas Kristian Nielsen (KD), der i bund og grund ikke ønskede den lokale havn ændret, til en anden Asaabo, Ole Bruun (S), der gik helt over i den modsatte grøft og foreslog Asaa Havn bragt ind i rollen som pioner inden for det danske havneområde. Det gjorde han ved at foreslå, at der i Asaa Havn etableres et havnebassin specielt til brug for ejere af husbåde - hvilket vil gøre havnen i Asaa til den første af sin slags i landet. - Det vil hjælpe til at øge omsætningen for både havnen og byen, forklarede den lokale S-politiker. Midt imellem disse to yderpunkter befandt størstedelen af de øvrige i politiker-panelet sig, og de pegede alle på, at der er behov for en udvikling af Asaa Havn - men at denne skal ske med skyldig hensyntagen til det unikke miljø, der p.t. er at finde på havnen. Bedst til at beskrive dette var nok formanden for teknik- og miljøudvalget i Dronninglund Kommune, Bendt Danielsen (Borgerlisten), Dronninglund, som - ud over at påpege, at der p.t. er nedsat en arbejdsgruppe med alle relevante interessenter til at udarbejde et forslag til havnens udvikling - bemærkede: - Asaa Havn skal være den nye kommunes maritime fyrtårn, hvor vi med respekt for det nuværende miljø skal skabe mulighed for nye aktiviter med varsom tilknytning af nye boliger. I forbindelse med debatten slog Brønderslevs Karl Emil Nielsen (DF) endvidere fast, at man i den selvejende institution Asaa Havn ikke skal regne med økonomisk støtte fra den nye storkommune til udviklingen ad havnen i Asaa. - Men alt det praktiske i forbindelse med lokalplaner og indhentelse af tilladelser vil vi selvfølgelig være behjælpelige med, tilføjede han. Sats på indlandsturisme I forbindelse med debatten om Asaa Havns fremtid blev der af de fremmødte byråds-kandidater også sat fokus på den øvrige turisme i den nye storkommune, og her var der bred enighed om, at der i Brønderslev-Dronninglund Kommune også skal satses på at fremme indlandsturismen. Bendt Danielsen noterede sig i den forbindelse, at også en satsning på dét område vil give pote for kommunen, idet en stor del af de nuværende turisme-indtægter i Dronninglund Kommune faktisk skaffes via de overnattende gæster i kommunens indland.