Asbest under Møllegården

Kælderen afspærret efter besøg fra Arbejdstilsynet

BROVST:Ombygningen af plejehjemmet Møllegården er løbet ind i vanskeligheder med arbejdsmiljøet. Et besøg fra Arbejdstilsynet har afsløret, at rørisolering i plejehjemmets kælder indeholder de sundhedsfarlige asbestfibre, der kan øge risikoen for at udvikle sygdommen asbestose eller kræft, hvis man arbejder med dem uden at følge omfattende sikkerhedsregler. Området, der omfatter teknikrummet og en tilstødende gang i kælderen under plejehjemmet, er foreløbig spærret fuldstændig af, og bygherren, Brovst Kommune, har taget kontakt til et specialfirma, som skal fjerne asbesten hurtigst muligt, oplyser kommunaldirektør Carl Stefan Bauditz. Ifølge hans oplysninger har byggearbejderne ikke været udsat for alvorlig sundhedsfare ved deres hidtidige arbejde i kælderen. Arbejdstilsynet besøgte byggepladsen på Vestergade i Brovst 2. oktober og konstaterede, at nogle ældre varmerør var isoleret med et materiale, der i forbindelse med nedtagningen var smuldret ud i lokalerne. Arbejdstilsynet har pålagt kommunen straks at få analyseret materialet, og det har nu vist sig, at rørisoleringen visse steder indeholder asbest. Ingeniørfirmaet Lindegaard har tidligere fået analyseret prøver af isoleringen, uden at finde spor af de farlige fibre. Men ifølge arbejdstilsynet er prøverne taget ved varmebeholdere og en rørbøjning udenfor teknikrummet ved rør, som ikke har forbindelse med de nedtagne rør. Fundet af asbest betyder, at ombygningen i kælderen foreløbig ligger stille, indtil asbesten er blevet fjernet, formentlig en uges tid. Det er kommunen, der som bygherre, står til at få en ekstra regning for oprydningsarbejdet og udgifter i forbindelse med, at byggeriet ligger stille. Der skulle dog være arbejde nok på de øvrige etager, til at ombyningen af plejehjemmet ikke bliver væsentligt forsinket på grund af asbestfundet.