Asbestfaren skal indkapsles

Bygherre får en detaljeret instruks for håndtering af forurenet jord

På eternitgrundens skrænter skal der bygges boliger, og naboer er utrygge. De frygter, at farligt asbeststøv bliver ført med vinden. Foto: Michael Bygballe

På eternitgrundens skrænter skal der bygges boliger, og naboer er utrygge. De frygter, at farligt asbeststøv bliver ført med vinden. Foto: Michael Bygballe

Eternitgrunden i Aalborg er forurenet med det miljøfarlige stof asbest, og det har topprioritet at holde styr på den forurening. Sådan lyder meldingen fra Aalborg Kommunes miljøchef Michael Damm. En ny lokalplan er på vej for eternitgrunden, og den lægger op til en total forandring af den gamle industrigrund. Som noget af det første skal der bygges 250 nye boliger på skrænterne til Sohngårdsholmsvej og Blegkilde Alle. Det har fået naboerne til reagere. De frygter, at der bliver hvirvlet farlige asbestfibre op, når store mængder jord skal graves op og flyttes rundt på området. Men Aalborg Kommune lover, at der bliver taget hånd om faren. - Vi har påpeget over for bygherren (Søren Enggaard, red.), at der skal være styr på håndteringen af den forurenede jord. Vi har ikke ressourcer til at stå på byggepladsen hele tiden og overvåge, at det bliver overholdt, men sammen med bygherren er vi i gang med at lave en plan, som beskriver, hvordan arbejdet skal udføres, siger miljøchef Michael Damm. Og det kan lade sig gøre at flytte asbestforurenet jord, mener en ekspert på området. Eternitfabrikken brugte især hvid asbest i produktionen, og det lader sig binde af vand, påpeger Ole Geisler, Dansk MiljøAnalyse. Asbestfibrenes struktur skyr vand, men når vandet blandes op med sæbe, trænger det tættere ind på fibrene. - I sidste ende er det kun et spørgsmål om, hvor dyrt det bliver. For eksempel hvis der findes større deponier af asbest i jorden, siger Ole Geisler. Men der er ingen miljøskandale under opsejling. Der er taget stikprøver af jorden, og den tegner ikke noget skræmmebillede. - Jeg kan godt sige, at vi ikke risikerer at stå med en ny sag som Grindstedværket eller Cheminova, lover miljøchef Michael Damm. Kommunens melding er en beroligelse for Niels Frost, formand for bestyrelsen i andelsboligforeningen Blegkilde Allé 55-59. Men helt sikker føler han sig dog ikke. - Vi er ikke eksperter i asbest. Vi har bare vores nervøsitet, og vi bor et sted, hvor det blæser meget, så vi ser helst, at man bare lader den forurenede jord ligge og fylder ren jord ovenpå. Lokalplanen ventes endelig vedtaget medio 2009.