Horne

Asdal Borgerforening efterlyser projektforslag

ASDAL: Asdal Borgerforening sluttede år 2002 med at genindføre juletræsfesten i Sognegården. Der var ikke helt den tilslutning, vi kunne have ønsket om, men det er alligevel en tradition, vi vil forsøge at fastholde i lokalområdet - i hvert fald også i 2003. I disse dage uddeler foreningen foldere med girokort til borgere i Åbyen-Asdal og opland. Bestyrelsen, Helle Jakobsen (Kjul), Else Kristensen (Asdal), John Horne (Asdal), Hanne Horne (Asdal), Carsten Larsen (Åbyen), vil meget gerne høre fra borgere i området, hvis de har forslag til nye tiltag, arrangementer m.v. Bestyrelsens næste projekt er en ansøgning til kommunen om at komme i betragtning ved uddeling af Landsbymidler samt midler fra Leader+. - Der har i de seneste år været søgt - og bevilget - midler til bygningsforbedringer i såvel Sognegården som Medborgerhuset. Men det kunne ligeså vel være udendørs projekter - forskønnelse af indkørslen til byerne, beplantning, eller noget helt tredje, vi skal arbejde på fremover. Så er der gode forslag - uanset om man bor i Asdal, Åbyen eller oplandet, så vil vi gerne høre medlemmernes mening, opfordrer formand Helle Jakobsen. Man kan henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer, eller sende en mail -borgerforeningen har fået en hjemmeside: www.asdalBorger.nordjyskeklubber.dk. Forslag i relation til Landsbymidlerne og Leader+ skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar. schib