Velgørenhed

ASF Vesthimmerland sendte hjælp til Haiti

-ASF Dansk Folkehjælp Vesthimmerland donerede 10.000 kr. af kassebeholdningen til jordskælvsofrene i Haiti.

Herdis Brix, lejrleder Brian Nielsen, Lene Andersen og Ebbe Hellenius, alle ASF Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, ved forberedelserne til årets sommerlejre for enlige forsørgere med børn.

Herdis Brix, lejrleder Brian Nielsen, Lene Andersen og Ebbe Hellenius, alle ASF Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, ved forberedelserne til årets sommerlejre for enlige forsørgere med børn.

Da afdelingen tidligere på året modtog cirka 20.000 kr. fra Socialdemokraterne Vesthimmerland Syd"s bankospil til humanitært arbejde, mente bestyrelsen, at en del af disse midler var givet godt ud til dette formål. Det oplyste formanden for ASF Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, Herdis Brix, Aars, på afdelingens generalforsamling på Kimbrerkroen. 70 julekurve Formanden kunne også berette om, at uddelingen af julekurve til økonomisk trængte børnefamilier med 70 kurve udgjorde det hidtil største antal fra den lokale afdeling. - Vi skulle præstere 500 kr. pr. julekurv eller i alt 35.000 kr. for at imødekomme ansøgningerne, fortæller Herdis Brix. Det gav vor kasserer et par grå hår, men fantasien kom i omdrejninger for at finde penge. En lokal kunstner donerede fire malerier, som kom på auktion hos Mr. Pauli i Aars. Der blev samlet ind ved kommune- og regionsvalget den 17. november og flere andre steder. LO samt et lokalt vognmandsfirma støttede også. Hertil kom, at Røde Kors-afdelingen i Aars tilbød at støtte juleindsamlingen med økonomisk tilskud til 16 kurve - en flot gestus inden for det lokale humanitære arbejde. 3F Midtfjord var også en god medspiller i forbindelse med julehjælpen. ASF Vesthimmerland stod bag afviklingen af to sommerlejre for enlige forsørgere med børn i Vigsø Feriecenter. 18 enlige fik hjælp 18 enlige forsørgere og 40 børn fik således en god sommerferieoplevelse. - Med en ansøgerskare på 30 familier til hver lejr kunne det godt ønskes, at flere ASF afdelinger i Region Nordjylland fik lyst til at prøve kræfter med denne udfordring, understregede Herdis Brix. - Nu er vi så privilegerede i vores afdeling, at vi efterhånden har fået bygget et rigtig godt hjælperteam op til at forestå afviklingen af lejrene. Vi er flere gange blevet kontaktet af forældre og kommuner, som udtrykker stor taknemmelighed for og tilfredshed med vore ferielejre. Kassereren, Mikael Toft, Gislum, fremlagde regnskabet. Formanden omtalte ASF Dansk Folkehjælps 50-års jubilæum samt et førstehjælpskursus med 12 deltagere. Herdis Brix, blev genvalgt til formandsposten. Også bestyrelsesmedlemmerne Pia Nikolajsen, Aars, og Morten Christensen, Nibe, blev genvalgt. Sidstnævnte fortsætter desuden i ASF"s regionsbestyrelse.