Asfalt ikke løsningen

FORBINDELSE Hans Jørgen Dalum, direktør for HD Innovation A/S, bliver træt, når han hører politikere tale for en realistisk løsning på transporten over/under Limfjorden - en løsning, der giver ekstra kapacitet ved den eksisterende tunnel. Dalum hæfter sig ved et ressourcetab ved køkørsel. I min optik er tab af en fredelig og grøn ø tre-fire minutters sejlads fra den pulserende ¿mini¿ storby virkelig at betragte som et ressourcespild. Ikke alene vil en motorvej over denne perle ødelægge dette kæmpe udflugtsmål, men tilkørselsvejene vil ødelægge en stor del af byens grønne kile, som alle taler så smukt om som noget enestående for Aalborg. Man kan ikke alene asfaltere sig ud af trafikproblemer. Der må trækkes på mange flere strenge, og der må tænkes kreative og udviklende tanker. Hvorfor skal alle møde på samme tid? Hvorfor skal det være billigere at køre i egen bil fem-syv km til sin arbejdsplads end at tage offentlig transport? hvad vil en udvidelse af kapaciteten over Aggersund betyde for trafikken ved Aalborg, og hvordan vil den kommende foræring til vore naboer svenskerne og tyskerne - her tænkes på Fehmern-forbindelsen - betyde for transittrafikken? Hvad vil bynære trafikforbindelser over fjorden betyde for biltrafikken omkring Aalborg? Er det muligt at udvide togtrafikken? Nyere forskning viser, at trafikstøj virker stressende på mennesker med stigende medicinudgifter, forringet livskvalitet, øget sygefravær og tidligere død til følge, er det drømmescenariet for erhvervslivet? Er det ikke mere rimeligt at begrænse områder med trafikstøj i stedet for at sprede det over hele byen? Er det ikke mere rimeligt i samfundsøkonomien at begrænse støjen ved de eksisterende motorvejsstrækninger end at skulle bruge fire milliarder til en forbindelse over Egholm, som så også skal støjdæmpes? Tabet af naturværdier er varigt og uerstatteligt. Hr. Dalums træthed skydes et øjeblikkeligt tab af kroner og øre - men et stort erhvervsmenneske udtalte engang ¿at dø rig er det tåbeligste, man kan gøre¿.