EMNER

Asfaltløsning kan komme til at ligne granit

Afstivning med betonplader indgår også i planerne om at rette op på Boulevarden i Aalborg. Prisen for asfalteringen vil blive omkring tre millioner kroner.

Boulevarden august 2000. Helt så slemt bliver det ikke, hvis vejen igen skal graves op på ny, men visse steder skal der lægges betonplader ned for at stive underlaget af.Arkivfoto: Per Kolind

Boulevarden august 2000. Helt så slemt bliver det ikke, hvis vejen igen skal graves op på ny, men visse steder skal der lægges betonplader ned for at stive underlaget af.Arkivfoto: Per Kolind

Selv om Boulevarden i Aalborg formentlig nu bliver asfalteret i den sydlige ende, så er det ikke sikkert, at det bliver en overflade af sort asfalt. Hvis politikerne nikker ja til en løsning med ny overflade, så vil teknisk forvaltning undersøge, om slidlaget kan få en farve, der minder om de grålige granitsten, der pilles op. Teknisk set er det også muligt at lave en mønstret overflade, der minder om brosten. Men det er spørgsmål, som først bliver afgjort i en detailprojektering. Rød dur ikke - Vi skal overordnet sikre os, at afvigelsen i gadebilledet ikke bliver for stor. Farvespillet skal passe sammen med den granit, som stadig ligger på fortovene, siger stadsingeniør Kurt Markworth. Men en ting er teknikerne sikker på; asfalten må ikke være rød sådan som det ellers bliver brugt rundt omkring i landet, når en gade skal fremhæves. Når det ikke dur på Boulevarden skyldes det, at flere af husene er røde, og derfor vil en rød kørebane visuelt gøre gaden bundløs. Belægningen skal derfor være en kontrastfarve. Den asfaltløsning, som kommunen lægger op til, beløber sig til cirka tre millioner kroner. Med i løsningen er dog ikke kun et nyt lag asfalt. Visse steder skal der også lægges betonkasser under vejbanen for at stive den af og undgå sætninger. Miseren med de mange revner og brudte flader i granitstenene på strækningen fra Vingårdsgade til John F. Kenneys Plads skyldes nemlig først og fremmest, at underlaget synker. Især omkring Sankelmarksgade er der meget blød bund. Visse steder skal man helt ned i 40 meters dybde for at få finde fast bund. Nordlig ende holder I sin tid valgte kommunen ud fra den tilgængelige viden på det tidspunkt at lægge en asfaltplade under brostenene, men det har vist sig, at det ikke er stift nok til at klare trykket fra de tunge busser. Da kommunen blev klar over problemet, gik man over til at stive underlaget af med betonplader. Det er især brugt i Østerågades nordlige ende ud for Burger King og Danske Bank. Resultatet er, at betonpladerne fordeler trykket fra de store busser bedre, og derfor er der næsten ikke problemer med granitbelægningen på det sted. lars.termansen@nordjyske.dk