Boligøkonomi

Asocialt sindelag

Kære hr. Ole Michaelsen (14.10). Tak for dit indlæg om, hvor meget pensionisterne får ud af VKO-skatteforliget med støtte fra Ny Alliance. Jeg beskrev, hvad en pensionist, der kun har folkepensionen samt ældrechecken, får ud af VKO-skatteforliget, nemlig ca. 70 kr. pr. måned brutto.

Bor pensionisten i en almennyttig lejebolig, typisk en to-rums-lejebolig på ca. 65 m2, er der varslet huslejestigning på ca. 50 kr. Det er ca. det beløb, den enlige folkepensionist får mere om måneden netto af VKO-skatteforliget, i hvert fald når den øgede boligydelse trækkes fra. De bliver med andre ord så nogenlunde holdt udgiftsfri af skatteforliget. Skatteforliget handlede jo netop om at flytte skat på arbejde over på skat på boligen. Det er da lykkedes ganske godt. Det viser så også, at da SR-regeringen i 90¿erne gjorde det samme kunststykke, skete der en reel udhulning af pensionen. Det er jo derfor, S er så mopsede på pensionsstigningen som konsekvens af skatteforliget. S får jo udstillet deres sande asociale sindelag med mottoet: Malk dem, der malkes kan! Samuel Færgemand Mikkelsen pastor, Enggården 9B, Skørping, samuel@kildesangbogen