ASS og historien om "tanker og de lånte fjer"

ASS:Lad mig starte med at takke Arne Staun Sørensen (ASS) for den velvilje, han udviste, ved at stemme for budgetforliget, hvilket er det tredje budgetforlig han stemmer hjem i de forgange fire år. Et budgetforlig, hvor han på intet tidspunkt kom med en tanke, men kort konstaterede, at borgmester Jens Østergaard Madsen "Nok kunne finde pengene". Socialdemokraterne med ASS har på intet tidspunkt været i stand til at prioritere, og anvise nogen form for midler nogen steder - nej, det var. og blev Venstre med borgmesteren i spidsen, der i perioden måtte finde midlerne, og det gjorde Venstre. Alt det som ASS nævner i sit indlæg er skabt af Venstre, men stemt hjem af et stort flertal i byrådet bestående af Venstre samme med enten SF eller S. Derfor har ASS kun virket som stemmekvæg iklædt "Lånte fjer" og uden en eneste selvstændig tanke. ASS har nævnt, at Venstre kortsluttede renoveringsplanen for skolerne - visse vasse, og snik snak - Bislev og Sebber skoler fik lige så mange penge pr. elev som Farstrup og Nibe skoler. Nibe kommune er foran på skoleområdet - andre kommuner besøger jævnligt Nibe for at se på eksempelvis vores skolerenovering - Nibe kommune er foran med "rullende skolestart", og for nylig har skoleledere samt skolebestyrelse været en tur på Bornholm for at fortælle om måden og erfaringerne med skoleområder, skoledistrikter, og fælles ledelse. Det går rigtigt godt i Nibe, og jeg takker dig ASS for din stemme, men mangler stadig en ide fra dig.