Astman: Minister må tvinge universiteter

Nordjysk regionsrådsformand stoler på fortsat tæt alliance med Midtjylland

Tegning: Jens Schmidt-Andersen

Tegning: Jens Schmidt-Andersen

NORDJYLLAND:Videnskabsministeren må om nødvendigt tvinge de to universiteter i Århus og Aalborg til at arbejde sammen om uddannelse af læger. Det mener den nordjyske regionsrådsformand Ulla Astman (S). - Hvis de to universiteter ikke selv kan finde ud af det, forventer jeg da, at ministeren griber ind og sørger for, at de kommer til at samarbejde, siger hun. Søren Mogensen, der er dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus, har gjort det klart, at Aarhus Universitet vil stoppe sit samarbejde med Aalborg Sygehus, hvis det bliver vedtaget at oprette en lægeuddannelse på Aalborg Universitet. Et ophør af samarbejdet vil blandt andet indebære, at Aarhus Universitet ikke mere vil sende lægestuderende til Aalborg Sygehus. Det kan også betyde, at nogle af de speciallæger i Aalborg, der er har et professorat på Aarhus Universitet, måske vil overveje at søge væk. Skyttegravskrig - Både tidligere regionsdirektør Poul Bjerregaard og den nuværende Per Christiansen har forsøgt sig som mægler. Men det har ikke været nogen succes. Når de to parter er samlet ved samme bord, har det vist nærmest haft karakter af en skyttegravskrig, siger Ulla Astman. Ved de mislykkede forsoningsmøder har de to universiteter i første række været repræsenteret af Søren Mogensen, Aarhus Universitet, og Egon Toft, der er prodekan på Aalborg Universitet. - Jeg synes ærlig talt, det vil klæde de to universiteter at finde ud af at samarbejde. For mig at se vil der kunne komme noget helt unikt ud af det i og med, at Aarhus Universitet har store forskningstraditioner inden for det lægevidenskabelige, mens Aalborg Universitet kan byde ind med anderledes studieformer, siger Ulla Astman, der tillige er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg. Problemfrit sygehussamarbejde Mens det kniber gevaldigt for de to universiteter at finde ud af det med hinanden, når det gælder lægeuddannelsen, fungerer samarbejdet mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland på sygehusområdet stort set problemfrit. I hvert fald ifølge Ulla Astman. - Vi samarbejder på en række felter til gavn for begge regioner, og jeg ser ikke nogen grund til, at det samarbejde ikke fortsætter uændret, uanset hvad der ellers sker, siger Ulla Astman. De to regioner har blandt andet aftaler om behandling på tværs af regionsgrænsen, og der er en særlig aftale om behandling af hjertepatienter fra Region Midtjylland på Aalborg Sygehus, som på det felt er afhængig af patienter "udefra". Det samme gælder en række andre specialer, idet Nordjylland med 600.000 indbyggere i sig selv ikke har et patientunderlag, der er stort nok. Aalborg Sygehus arbejder på flere områder tæt sammen med de to store sygehuse i Århus. Ulla Astman ser intet til hinder for, at dette tætte sygehussamarbejde fortsætter, selv hvis Aarhus Universitet gør alvor af at trække sig ud af Aalborg Sygehus. Regionsformanden i Midtjylland, Bent Hansen (S), vil gerne have analyseret konsekvenserne af, at Aarhus Universitet eventuelt afbryder samarbejdet med Aalborg Sygehus, før han udtaler sig: - Vi har tradition for et godt og tæt samarbejde mellem de to regioner, og jeg er sikker på, at vi også får brug for hinanden i fremtiden. Men helt ærligt, så ved jeg ikke præcist, hvad det kommer til at betyde i praksis, hvis Aalborg får en lægeuddannelse og Aarhus Universitet afbryder samarbejdet. Lad og nu først se, hvad akkrediteringsrådet beslutter sig for, siger han.