Astronomer rystede over mangel på forståelse

Kommunen vil ikke betale reparation af sit eget gulv i Urania

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mange af de omkring 3000 gæster om året er skoleelever. Her er en gruppe fra Stolpedalsskolen på udkig efter stjerner.

AALBORG:Det var ikke, fordi bestyrelsesmedlemmerne i NAFA, Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører, havde kigget stjerner hele natten, at de måtte gnide sig i øjnene, da de i går i avisen kunne læse, hvordan det går med forhandlinger, som bestyrelsen i månedsvis har haft med skole- og kulturforvaltningen. Drøftelserne drejer sig om, hvem der skal finansiere reparation af et hæve-sænkegulv, som er i stykker, og som er så afgørende for hele stjernekiggeriet, at alle forevisninger er suspenderet. Ifølge artiklen vil skole- og kulturforvaltningen ikke betale de ca. 60.000 kr., det koster at istandsætte gulvets bevægelige dele. - Det undrer os, at vi skal læse det i avisen. Vi troede, vi havde en privat drøftelse med forvaltningen, siger foreningens kasserer, Svend F. Hansen. Og vi gik faktisk og ventede på svar på et brev, som vi sendte for to uger siden. Og pludselig kan vi så se, at der åbenbart ikke er mere at tale om. Men det sidste er NAFAs bestyrelse langtfra enig i. Beder om forhandling - Vi har skrevet til kommunen og bedt om at få en forhandling om, hvordan det skal foregå i fremtiden. Vi vil gerne vide, hvem der skal betale hvad, eftersom der åbenbart er lavet om på den måde, tingene plejer at foregå på. Og vi vil have det skriftligt, siger Svend F. Hansen. Sagen er, forklarer kassereren, at hele observatoriet og al indmaden - inclusive både kikkert og fagbibliotek - tilhører Aalborg Kommune, som i sin tid byggede observatoriet ved Sohngårdsholmsvej og den gamle golfbane. - Og lige siden har det været sådan, at når det drejede sig om store ting, betalte Aalborg Kommune, og var der mindre ting, klarede vi det selv. Det har der aldrig været diskussioner om - f.eks. heller ikke, da mekanikken gik i stykker i de luger, som vi kan åbne taget med, forklarer Svend F. Hansen. At hæve-sænkegulvet sorterer under, hvad den kommunale ejer skal betale for at få repareret, har foreningen i hvert fald ikke været i tvivl om. På observatoriets hjemmeside hedder det direkte: Indtil kommunen, der ejer observatoriet, får repareret gulvet, må vi desværre suspendere forevisningerne. Sådan har det lydt siden i sommer. Harm over udtalelse Ifølge rådmand Henrik Thomsens udtalelse til gårsdagens avis vil kommunen alene lægge pengene ud, og derefter vil man trække 15.000 kr. om året af det tilskud, foreningen sædvanligvis får. Det synliggør, sagde Henrik Thomsen, at observatoriet selv har et vist ansvar. Den udtalelse harmer Svend F. Hansen. - De tror, vi er ellevilde med at få lov til at være her, siger han. Vores tilskud er på 160.000 kr. og af de penge skal vi udrede en masse udgifter: husleje, alarmer og forsikringer, som vi er tvunget til at have. Bl.a. fordi alle kommunens fagbøger står i et bibliotek her, som vi også betaler husleje for. Kikkerten er 110 år gammel, og hvis folk, som kommer her, skal se det, de ved, man kan se, er vi nødt til at modificere den løbende, og så er det apparatur, man forbinder den til, nødt til at være opdateret. Og optik og den slags er jo ret kostbart. Svend F. Hansen er forarget over, at forvaltningen og politikerne kun taler om penge, og at de - som han ser det - ikke gider at sætte sig ind i, hvad der sker på Urania Observatoriet. - Vi har ca. 100 medlemmer, som betaler 160 kr. om året, og så siger de, at vi bare kan hæve kontingentet. De tager ikke i betragtning, at vi er op mod 30, som lægger ret mange timer her uden vederlag. Vi bruger tid på at reparere grej og holde det kørende med computere og anden teknik, og vi skiftes til at sørge for, at der er åbent tre aftener om ugen, så kommunens skoleklasser og foreninger kan komme og få rundvisninger og foredrag om, hvad de kan se, og hvordan tingene hænger sammen. Det er, siger Svend F, Hansen, jo langt, langt flere timer, end de ville få med den halve kommunale medarbejder, som vores tilskud svarer til. Er det ulejligheden værd? Så rystede er bestyrelsesmedlemmerne, understreger kassereren, at overvejelserne om, hvorvidt det i det hele taget er ulejligheden værd at stille op på de betingelser, er nærliggende. - Man fristes til at synes, at hvis de ikke opfører sig ordentligt, så kan de få lov til at passe deres observatorium selv. Til grund for den bemærkning ligger, hvad der ligner et kommunalt ultimatum: - De sagde til os, at de kunne lave hele tilskudsordningen om, så vi kan få som andre - nemlig 96 kr. for hvert medlem under 25 år. - Og dem har vi jo ingen af, så det er jo noget af en melding.